Våra områden

Vi arbetar för att du som hyresgäst hos Mölndalsbostäder ska kunna känna valfrihet, ekonomisk trygghet, trivsel och delaktighet.

Mölndalsbostäder har som kommunalt bostadsbolag ett samhällsansvar, där vi bygger och förvaltar våra fastigheter med hållbarhet som förutsättning, både med tanke på miljö och genom att skapa områden där våra hyresgäster trivs med att bo och arbeta.

Våra bostadsområden

Här hittar du broschyren Våra områden där du kan läsa mer om våra nuvarande bostadsområden.


Våra cirka 3 900 lägenheter finns i följande områden i Mölndals stad:

 • Mölndals innerstad
 • Bifrost
 • Jungfruplatsen
 • Kållered
 • Åby
 • Glasberget
 • Kikås
 • Stensjön
 • Enerbacken
 • Västra Bosgården
 • Östra Bosgården
 • Kvarnbyn
 • Eklanda