Nyproduktion

Att bygga bostäder för framtiden är lika viktigt som att förvalta de vi har. Med fokus på hållbarhet och att skapa den sköna känslan att komma hem bygger vi för att utveckla Mölndal.

Här bygger vi

Under hösten 2024 planerar vi att påbörja byggandet av 119 nya bostäder i Kållered centrum. Samtliga lägenheter kommer ha tillgång till balkong eller inramad uteplats. I bottenplan skapar vi ytor för två verksamhetslokaler, varav en restaurang.

I anslutning till vår befintliga fastighet planerar vi bygga två nya bostadshus med hänsyn tagen till den omgivande unika 60-talsmiljön.

En visionsbild som visar nya stadsdelen Forsåker i Mölndal uppifrån.

Den planerade nybyggnationen i Kvarteret Silverskatten ingår i stadsutvecklingsprojektet Forsåker. Vi utvecklar vår befintliga fastighet med ett nytt bostadshus i vinkel ut mot Kvarnbygatan. Mellan 60-80 lägenheter byggs med garage och lokaler i bottenplan.

I Heljered planerar vi att bygga cirka 150 bostäder i flerbostadshus vackert placerade i naturlandskapet strax söder om Hedbäcken.

Staden växer

Nyfiken på vad byggs i Mölndal?

Vi är många som vill bidra till Mölndals utveckling och det pågår stadsutvecklingsprojekt över hela staden.

Staden växer

Nyfiken på vad byggs i Mölndal?

Vi är många som vill bidra till Mölndals utveckling och det pågår stadsutvecklingsprojekt över hela staden.