Tillgänglighet för molndalsbostader.se

Vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten på webbplatsen och genomför regelbundna kontroller av befintligt och nytillkommet material.

Mölndalsbostäder står bakom den här webbplatsen

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Denna tillgänglighetsredogörelse beskriver hur molndalsbostader.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från molndalsbostader.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via formuläret längst ner på sidan, via telefon 031-720 84 00 eller mejla till kundcenter@molndalsbostader.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss genom att mejla till kundcenter@molndalsbostader.se eller via formuläret längst ner på denna sida så får vi veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla detta till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade. Vi jobbar successivt med att fasa ut och ersätta PDF-blanketter med andra funktioner och tillgänglighetsanpassade versioner. Arbetet beräknas pågå under hela 2023.

Funktionen frågor och svar har tillgänglighetsbrister där till exempel inputfält inte har tydliga instruktioner eller navigationen inte fungerar med hjälpmedel. Funktionen fungerar inte heller optimalt vid förstoring/zoom i mobil. Vi jobbar på att ersätta denna funktion under 2023.

Oskäligt betungande anpassaning

Översättningsfunktionen hanteras av Google translate och vi vill gärna erbjuda möjligheten till översättning men har inte möjlighet att översätta webbplatsen själva. Den tekniska uppbyggnaden av Google translate följer inte tillgänglighetskraven.

Hur vi testat webbplatsen

Milou Communication AB har gjort en granskning av molndalsbostader.se.

Webbplatsen publicerades den 3 april, 2023.

Senaste bedömningen gjordes den 5 april, 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 april, 2023.

Meddelandefunktion för tillgänglighetsproblem

Vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten på webbplatsen och genomför regelbundna kontroller av befintligt och nytillkommet material.