En visionsbild som visar nya stadsdelen Forsåker i Mölndal uppifrån.

Kvarteret Silverskatten

Den planerade nybyggnationen i Kvarteret Silverskatten ingår i stadsutvecklingsprojektet Forsåker. Vi utvecklar vår befintliga fastighet med ett nytt bostadshus i vinkel ut mot Kvarnbygatan. Mellan 60-80 lägenheter byggs med garage och lokaler i bottenplan.

Området

Nybyggnationen kring Kvarnbygatan tillsammans med en ny sträckning av gatan kommer binda ihop Gamla Torget med Mölndals Bro och Mölndals innerstad.

Kvarnbyn tillhör Mölndals äldsta område och rymmer kulturhistoriska platser, ett Stadsmuseum, och pittoreska små gator. I området finns goda allmänna kommunikationer och det är nära till Mölndals innerstad, med dess utbud av restauranger, shopping och service. I Innerstaden ligger även kollektivtrafiknavet Mölndalsbro med täta förbindelser till hela regionen.

Om Forsåker

Med cirka 3 000 nya bostäder och 4 000 arbetsplatser blir Forsåker en helt ny stadsdel, åtta minuter från Göteborg Centralstation. Platsens 300-åriga historia som pappersbruk och forsen som strömmar genom området ger Forsåker dess unika karaktär. De historiska byggnaderna kompletteras med modern arkitektur och  fylls med restauranger, handel, kultur, utbildning, eget vattenkraftverk som tillsammans skapar spännande miljöer och låter platsen åter blomstra.

Läs mer om utvecklingen av Forsåker.
 

Korta fakta om Kvarteret Silverskatten

Område: Kvarnbyn/Forsåker
Planerad byggstart: 2025
Planerad inflyttning: 2027-2028
Antal lägenheter: 60-80
Storlek: Inte fastställt
Hyra: Inte fastställd
Status: Planerat