Kvarteret Delbanco

I anslutning till vår befintliga fastighet planerar vi bygga två nya bostadshus med hänsyn tagen till den omgivande unika 60-talsmiljön.

Husen kommer innehålla 66 bostäder i storlekarna 1-4 rum och kök. I ett av bostadshusen kommer en separat gruppbostad integreras med nio bostäder för särskilt boende.

I linje med vårt hållbarhetsarbete ställer vi höga klimatkrav i byggnationsprocessen, med fokus på att minska klimatbelastningen. Sedan 2021 har vi antagit Färdplan 2045 för bygg och anläggningssektorn med målet att nå netto nollutsläpp av växthusgaser till 2045.

Området

Enerbacken ligger i den östra delen av Mölndal. Naturen finns runt knuten och det är nära till strövområden, Gunnebo Slott och Trädgårdar, bad- och lekplats. I området finns närhet till kollektivtrafik som enkelt tar dig vidare till Mölndals innerstad med dess utbud av shopping, service och andra bekvämligheter. 

Korta fakta om Kvarteret Delbanco

Område: Enerbacken
Planerad byggstart: 2025-2026
Planerad inflyttning: 2027
Antal lägenheter: 66
Storlek: 1–4 rum och kök 
Hyra: Inte fastställd
Status: Planerat