Nya regler för matavfallet från och med 1 januari 2024

Publicerad 29 december 2023

Möjligheten att sortera matavfall har funnits länge, men nu blir det alltså ett lagkrav för både hushåll och företag. Från och med 1 januari 2024 måste du sortera ut äppelskruttar, skalrester med mera i den bruna pappersmatavfallspåsen som du sedan slänger i kärlet för matavfall.

Varje dag bidrar vi alla till att skapa matavfall men endast hälften av matavfallet samlas in och kommer till ny användning. För att öka mängden insamlat matavfall måste vi slänga det på rätt sätt i rätt kärl. Enligt de nya EU-reglerna som börjar gälla 1 januari 2024 får inget matavfall hamna i restavfallet. 

Vi listar några av orsakerna till varför matavfallet inte hamnar där det ska

  • ”Allt eldas ändå upp”
    Att ditt matavfall eldas upp även om du slänger den i kärlet för matavfallet är en vanlig missuppfattning. Matavfallet körs i en ståltank och får ruttna till biogas som sedan används som bränsle till fordon. Det som blir över i processen blir till biogödsel och hamnar på åkrarna som näring. 
  • Okunskap
    Ibland är det svårt att veta vad som räknas som matavfall. Tepåsar kan vara ett sådant exempel. På sopor.nu hittar du svaren på vad som ska slängas var. 
  • Plastpåse runt den bruna pappersmatavfallspåsen i matavfallskärlet
    Tyvärr händer det ofta. En vanlig missuppfattning är att det går att använda plastpåsar som är av biomaterial. Finns det plast runt pappersmatavfallspåsen, oavsett sort, blir det inte sorterat som matavfall utan hamnar i restavfallet. Du har alltså sorterat ut ditt matavfall helt i onödan. Det är kostsamt och blir en belastning på klimatet. Den nya lagen innebär dessutom att inget matavfall får hamna i restavfallet. Så släng aldrig din bruna matavfallspapperspåse med plast runt. Ta hellre dubbla matavfallspapperspåsar om den blivit fuktig. Läs gärna mer om hur du sorterar ditt matavfall

Lär dig mer

Som konsument har du ett ansvar i att skaffa den kunskap du behöver för att göra rätt. Om vi förändrar vårt beteende och blir medvetna om på vilket sätt vi konsumerar, förbrukar och slänger saker, kan vi påverka vårt klimatavtryck. Det kan kännas obetydligt när vi står där i köket och sorterar ut våra sopor men om alla gör detta rätt får det stor effekt. 

På sopor.nu hittar du sorteringsguider på flerspråk.