Nya färger och former

Publicerad 12 oktober 2023

Inom kort kommer du att upptäcka nya färger och former i vår kommunikation tillsammans med en uppdaterad logotyp. Med den här förändringen vill vi stärka vår tillgänglighet och ytterligare förmedla den sköna känslan att komma hem. 

Varför gör vi den här förändringen?  

Mölndalsbostäder behöver på samma sätt som andra kommunala och statliga verksamheter och bolag följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår nya visuella identitet följer de nya kraven på att till exempel färger, och dess kombinationer av färger, ska ge bra kontrast och läsbarhet. Vi vill att alla ska kunna ta del av vår kommunikation i så stor utsträckning som möjligt, oavsett funktionsvarianter. 

Kvarnhjulet i vår logotyp 

Vår logotyp får en förändrad form, så att den nu även fungerar bra i digitala medier, medan kvarnhjulet är kvar som en symbol för Mölndals historia. 

Vår historia är viktig för oss. Kvarnhjulet och forsen som driver den är en viktig symbol för Mölndal. Det var bland annat våra kvarnar i Kvarnbyn som tillsammans med vattenströmmarna i Mölndalsån gav Mölndal möjligheten att kunna bearbeta spannmål till mjöl och driva smedjor. Så småningom bidrog det även till att ge fler innevånare och verksamheter kraft för elektricitet, som gjorde att Mölndal kunde växa och bli till en stad.  

Förändring i etapper 

Införandet av vårt nya utseende kommer att ske i etapper från och med oktober 2023. Vi genomför förändringen först i digitala medier och därefter i dokument, arbetskläder och trycksaker, allt eftersom behov uppstår. På så sätt kan vi hantera övergången på ett hållbart sätt utan att i onödan behöva slänga gammalt material.  

Under en tid kommer du därför att kunna se både vår gamla och uppdaterade logotyp på våra arbetskläder, fordon och trycksaker.