Dialog kring 2023 års hyror har påbörjats

Publicerad 20 december 2022

Varje år förhandlar vi hyrorna tillsammans med Hyresgästföreningen Västra Sverige och vi har nyss börjat förhandla för 2023.

På grund av läget i världen ser vi ökade kostnader på allt från el och avfallstaxor till räntor och kostnader för varor och tjänster. Det drabbar både privatpersoner och oss som bolag. För att vi ska ha möjlighet att förvalta och underhålla våra fastigheter på ett hållbart sätt kommer vi yrka på en högre höjning än normalt.

I årets förhandlingar kommer vi utgå från den trepartsöverenskommelse som gjordes 2022 mellan Sveriges allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Den beskriver vilka faktorer som ska vara underlag för höjningen av hyran. Till exempel el, värme, avfall och underhållskostnader. Men också räntor, BNP och andra nationella mått.

Trepartsöverenskommelsen

Från och med förhandlingsåret 2023 rekommenderas fem olika faktorer som grund för de årliga förhandlingarna. Två reflekterar lokala förhållanden, som avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp samt förvaltnings- och underhållskostnader. Tre faktorer är nationella – räntor, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror. Hänsyn bör också tas till den samhällsekonomiska utvecklingen på orten.

Läs mer om trepartsöverenskommelsen

Exakt hur hög höjningen blir vet vi inte ännu. Det beslutar vi i dialog med Hyresgästföreningen. Vi har utifrån trepartsöverenskommelsen lämnat ett yrkande, som ett första steg i samtalen, på en höjning med i snitt 7,80 procent från första april 2023.

Med en hyreshöjning på 7,80 procent skulle vår snitthyresgäst, som idag har en hyra på ungefär 7 140 kronor, då i stället få en hyra på cirka 7 690 kronor. Hyresgästföreningen har nu fått vårt yrkande och vi ser fram emot deras återkoppling.

Våra samtal kommer fortsätta under de närmaste månaderna. Vi ser fram emot en konstruktiv dialog med Hyresgästföreningen och hoppas kunna komma överens om en nivå som båda parter känner sig bekväma med.

Vanliga frågor

När får jag veta vad min hyra blir?

Så snart förhandlingarna är klara kommer vi informera om din nya hyra. Vi informerar i varje trapphus eller brevlåda beroende på område.

Hur lång tid tar förhandlingen?

Det är svårt att svara på. Det beror på hur förhandlingarna går och om vi hittar en nivå tillsammans med Hyresgästföreningen. Förra året lyckades vi inte med det under de vanliga förhandlingarna. Då gick frågan vidare till Hyresmarknadskommittén som avgjorde hyreshöjningen. En sådan förhandling gör ofta att det tar lite längre tid. Vi strävar efter att bli klara så snart som möjligt.

Henrik Lyréus

Förhandlingsansvarig