Biologisk mångfald - så jobbar vi

Publicerad 21 maj 2024

Ängar, naturliga insektshotell, och blommande blommor hela säsongen är några av våra aktiva insatser för att gynna den biologiska mångfalden. 22 maj är Biologiska mångfaldens dag som vi uppmärksammar genom att berätta mer om vårt arbete.

Lila bollformade stora blommor i närbild

Genom att anlägga små ängar i våra områden ser vi till att gynna olika insekter. Död ved får ligga kvar för att skapa naturliga insektshotell. Vi har även satt upp färdiga insektshotell på olika ställen i våra områden. På vissa ytor får gräs växa fritt och när vi behöver ta ner ett träd ser vi till att plantera två nya. Vi planerar alltid och ser till att det finns blomning hela sommaren för att gynna pollinerare.

Biologisk mångfald - grunden för vår existens

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och grunden för människans välfärd och existens. Biologisk mångfald innebär variationer av arter, organismer och ekosystem. Många av dessa är beroende av varandra för att kunna överleva och frodas. Om en art, en organism eller ett ekosystem försvinner eller förändras påverkas många fler. I dag är den biologiska mångfalden hotad – avskogning, jordbruk, utsläpp, skräp och klimatförändringar påverkar alla den biologiska mångfalden på olika sätt.

Utan biologisk mångfald - ingen mat

För att få livsmedel är vi beroende av biologisk mångfald och fungerande ekosystem, till exempel genom insekter som pollinerar grödor, bakterier och maskar som gör jorden bördig och insekter som är naturliga bekämpare av skadedjur i våra grödor. Naturen ger oss ekosystemtjänster som trävirke, bioenergi och dricksvatten samt råvaror för framställning av mediciner och andra innovationer som bygger på biologiskt material.

Naturen och människan

Att vistas i naturen ger oss människor även rekreation och bättre hälsa samtidigt som träden och växtligheten renar luften och dämpar buller.

Är du nyfiken på att veta mer om biologisk mångfald eller om Biologiska mångfaldens dag kan du läsa mer via länkarna. 

Varför är biologisk mångfald viktigt? (naturvardsverket.se)

Om Internationella Biologiska mångfaldens dag

Tips till dig med trädgård om hur du kan främja biologisk mångfald