Din bostad

Att ha ett hem och en bostad innebär många saker. Allt från att sköta om och underhålla din lägenhet till regler och förväntningar på dig. Som hyresgäst har du också ett ansvar för den bostad du hyr, gemensamma utrymmen och ett ansvar som granne. Har du balkong, uteplats eller trädgård är det också ditt ansvar. 

Hemförsäkring

Varför är det viktigt med hemförsäkring?

Att glömma en kastrull på spisplattan eller missa att släcka ett levande ljus är sådant som kan få hemska konsekvenser. Små saker i vardagen som kan sluta riktigt illa.

Utan hemförsäkring kan du bli betalningsskyldig för att återställa skador vid till exempel brand eller vattenskada i lägenheten. Har du själv orsakat skadan kan du bli betalningsskyldig för skadorna som uppstått även utanför din lägenhet. Därför är det väldigt viktigt att du har en hemförsäkring eftersom det kan bli stora belopp att betala om olyckan är framme.  

Kontrollera med ditt försäkringbolag att du har en giltig hemförsäkring som gäller för din bostad.

Innehåll i en hemförsäkring

 • Egendomsskydd (lösöre) 
  Kan ge dig ersättning för förlorade eller förstörda saker vid exempelvis stöld eller brand.
 • Ersättning för merkostnader
  Kan ge dig ersättning för de merkostnader som du som försäkringstagare kan drabbas av vid till exempel en större brand- eller vattenskada.
 • Ansvarsskydd (skadeståndsskydd) 
  Kan ersätta kostnader för skadestånd om försäkringstagaren bedöms skadeståndsskyldig.
 • Rättsskydd (juridiskt ombud)
  Kan ersätta försäkringstagarens kostnader för ett juridiskt ombud vid en rättstvist.
 • Överfallsskydd 
  Kan ge ersättning om försäkringstagaren blir misshandlad.
 • Reseskydd 
  Gäller i 45 dagar, eller hos vissa bolag i 60 dagar, och ersätter bland annat kostnader för sjukvård och eventuellt ambulansflyg.
 • ID-skydd (ingår inte i alla)
  Ett ID-skydd ingår i flera hemförsäkringar men inte i alla. Du kan få hjälp med rådgivning, assistans och ersättning för kostnader av ett juridiskt ombud, om du skulle bli utsatt för en ID-stöld eller ID-kapning.

Hur vet jag om jag har en hemförsäkring?

Är du osäker på om du har en hemförsäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag. Har du ingen försäkring ber vi dig kontakta valfritt försäkringbolag för att ordna en hemförsäkring snarast. 

Värme och ventilation

Tips för bästa möjliga inomhusklimat 


Värme 

När det blir kallare utomhus, särskilt vid snabba temperaturomslag, kan det dröja innan värmesystemet anpassar sig. Även om elementen känns kalla behöver det inte betyda att något är fel. Det är luftens temperatur mitt i rummet som är viktig. Läs våra tips för att se vad du själv kan göra:

 • Ställ inte soffan eller stora möbler direkt framför elementen. Alternativt kan du lämna ett par decimeter utrymme mellan möbel och element. Möblerna kan annars hindra värmen från att sprida sig i rummet.  
 • Att ha tjocka gardiner som täcker termostatvredet på elementen. Det kan göra så termostaten får en signal att rummet är varmare än vad det är och då slå ifrån värmen. 
 • Stäng av köksfläkten när du är klar med matlagningen. Fläkten suger annars ut värmen och ersätter den med kall luft.   
 • Kontrollera att termostaterna är fullt öppna. Vrid gärna termostatvredet fram och tillbaka några gånger för att se så ventilen inte fastnat i ett stängt läge under sommaren. Ställ det sedan i fullt öppet läge.   

Har du testat våra tips och ändå upplever att det är kallt inne vill vi att du mäter din inomhustemperatur. Placera termometern en meter över golvet mitt i rummet. Där ska din temperatur vara minst 20 grader. Är den lägre kan du kontakta oss via Mina sidor.

Ventilation

Det finns olika typer av ventilationssystem i våra fastigheter, från självdrag till FTX system.

Vi har gjort en så kallad injustering på ventilationen i din lägenhet för att få rätt luftflöde och ett bra inomhusklimat.

Det är viktigt att ventilerna är öppna. Ändrar du inställningen på frånlufts eller tilluftsventilen kommer ventilationen i obalans. Det kan då skapa problem som att luften försöker tränga in genom andra ställen som i till exempel brevlådeinkastet och otätheter i fönster och karmar. Luft som tar sig in på det sättet kan upplevas obehaglig och göra att lukter och dofter från andra lägenheter tränger in.

 • Håll frånluftsventilerna och tilluftsventilerna rena från damm och smuts. Ventilerna är justerade för att ge rätt luftflöde, så tänk på att inte ändra inställningen.
 • Dammsug och torka av ventilerna med en fuktig trasa.
 • Spiskåpan är en viktig del av ventilationssystemet. Ta för vana att med jämna mellanrum rengöra filtret. Ta loss det från kåpan och handdiska filtret med diskmedel. Även när kåpans spjäll inte är öppet så ventileras luft ut genom spiskåpans grundflöde.
 • Vi genomför regelbundna kontroller av ventilationen (OVK) i alla våra lägenheter för att säkerhetsställa att ventilationen är i gott skick.

Fukt och kondens

Har du problem med fukt och kondens i din bostad? Detta märker du främst på att det kan finnas fukt på dina fönster, så kallad kondens.

Orsaken är hög luftfuktighet som beror på många olika saker. Om du har långvariga problem kan det till exempel leda till mögelskador. Detta är inte bara dåligt för bostaden utan även för dig som dig som bor i lägenheten. Det är därför viktigt att du följer alla våra tips nedan för att komma till rätta med problemet. 

Det handlar om att:

 • begränsa fukttillskottet
 • ha rätt värme och luftrörelse i lägenheten

Begränsa fukttillskott – Torka din tvätt rätt

Efter en tvätt är körd finns det vanligtvis cirka 2 – 3 liter fukt kvar i kläderna efter centrifugering. När tvätten får torka inomhus försvinner inte fukten av sig själv utan tas upp av den omgivande luften. Resultatet blir en högre luftfuktighet i ditt hem. Det är därför viktigt att torka tvätten i badrummet. Där finns en frånluftsventil som tar hand om fukten. Häng din tvätt på en torkställning. 

Om du har torkskåp eller torktumlare i badrummet ska du använda dem för att torka tvätten. Du kan även använda din lokala tvättstuga som finns i ditt område. 

Torka aldrig din tvätt i andra rum som till exempel vardagsrum och sovrum eftersom de blöta plaggen skapar en hög luftfuktighet. 

Så får du rätt värme 

 • Det är viktigt att termostaterna står fullt öppna på elementen för att värmen skall kunna stiga uppåt mot fönstren och förhindra kallras.
 • Tänk på att inte möblera framför elementen för då hindras värmen från att spridas ut i rummet.

Ventilation på rätt sätt

 • Se till att ventilationen går i normalt läge.
 • Frånluftsventilerna och tilluftsventilerna ska hållas rena från damm och smuts.
 • Ventilerna är justerade för att ge rätt luftflöde, så tänk på att inte ändra inställningen.
 • Vid hög luftfuktighet vädra kort och intensivt.

Undvik kondens på dina fönster

För att värmen från elementet ska komma åt att värma fönsterrutorna är det viktigt att du under dagen:

 • drar upp persienner
 • drar ifrån gardiner från fönstren så att värmen från elementet kommer åt att värma rutorna

Uppstår det kondens på rutorna är det mycket viktigt att du torkar upp fukten som annars kan skada fönsterkarmarna och bilda mögel.

>

Vanliga frågor om värme

1. Vilken temperatur ska det vara i min lägenhet?

Det ska vara minst 20°C i din lägenhet. Temperaturen är en överenskommelse vi har med Hyresgästföreningen. 

2. Jag tycker det är för kallt, vad ska jag göra?

För att se om du har lägre temperatur än 20°C mäter du mitt i bostaden. Du kan placera din termometer på en bänk eller bord så den har ett avstånd på en meter från golvet. Om du har lägre temperatur än 20°C ska du kontakta oss via Mina sidor eller skicka ett mejl till kundcenter@molndalsbostader.se. Uppge temperatur, hur länge du gjort mätningen och var i bostaden du placerat termometern. 

3. När sätter ni på värmen i huset?

Värmen sätts igång med automatik. När det blir kallt ute slår värmen på automatiskt. Ju kallare det är ute desto varmare vatten skickas ut till elementen.

4. Varför är mitt element kallt ibland?

På elementet sitter en termostatventil som känner av temperaturen i lägenheten. När den känner att det är 21°C i rummet, stänger den av vattenflödet igenom elementet. Efter ett tag svalnar elementet till samma temperatur som det är i rummet. Det är därför som man ibland kan känna att elementet är kallt trots att det är minusgrader ute. När temperaturen i rummet sjunker under 21°C så öppnar termostaten igen. På så sätt blir det en jämn temperatur inne.

Tjocka gardiner som hänger eller möbler som står framför termostaten påverkar funktionen och gör att den stänger för tidigt. Håll utrymmet fritt kring termostaten. 

5. Min termometer visar temperaturen både inne och ute. Den är placerad på fönsterbänken och visar 16°C inomhus. Vad är fel?

Är termometern placerad mot en yttervägg eller till exempel i ett fönster kan temperaturen bli missvisande. Kalla väggar och fönster håller en lägre temperatur än i övriga rummet. För att mäta en korrekt temperatur ska du placera termometern mitt i lägenheten en meter från golvet. 

6. Jag upplever att temperaturen sjunker på natten, stämmer det?

Temperaturen på värmesystemet sänks inte på natten men när lampor, tv med mera släcks och stängs av så kan temperaturen sjunka något. 

7. Behöver jag lufta mina element?

Om vi har gjort rörarbete på värmen i fastigheten kan det föra med sig luft till lägenheterna. Luften hamnar då oftast i elementen i lägenheterna längst upp i huset. Det som kan uppstå är ett bubblande oljud i elementen. Då kan du behöva lufta elementen.  

 

Persienner

Befintliga persienner

Persienner ingår inte i våra lägenheter. Finns det persienner i en lägenhet där du ska flytta in, kan du avtala om att ta över dem med den utflyttande hyresgästen. Du tar även över ansvaret att underhålla persiennerna eller byta ut med nya om du behöver. 

Installera nya persienner

Vill du ha nya persienner i dina fönster får du själv ansvara för att köpa och installera dem. Du har även ansvaret för om de skulle gå sönder eller behöver bytas. Bor du i ett hus från 2000-talet så fråga oss innan du monterar. Man får inte montera persienner i vissa klimatsmarta fönster.

Skadedjur

Skadedjur 

Att hålla skadedjur borta från din bostad är inte bara en ekonomisk fråga, det bidrar också till en hållbar utveckling eftersom du ökar livslängden på huset och ditt boende.

Har du fått skadedjur? 

Kontakta Anticimex direkt vid upptäckt av skadedjur i din lägenhet, på din balkong/altan eller i ditt området. Ring 0752-45 10 00, vardagar 7.00-18.00 slå in ditt postnummer och tryck 1 på knappvalet.

Lagar som reglerar skadedjursfrågor

Enligt miljöbalken och jordabalken har vi som fastighetsägare ansvar för att se till att ohyra och skadedjur saneras i våra fastigheter. I varje trappuppgång ska det även finnas information och kontaktuppgifter till det företag som sanerar i just din fastighet.

Extra förråd

Är du intresserad av ett extra förråd kan du ställa dig i kö genom att anmäla ditt intresse. Här kan du läsa mer om våra extra förråd

Tvätt- och diskmaskin

Om ditt badrum eller kök är förberett för tvätt- eller diskmaskin i din lägenhet kan du få hjälp att installera det av oss utan kostnad. Är det inte förberett, kan du beställa det via Plusval.

Att tänka på inför inköp och installation av tvätt- eller diskmaskin

 • Diskmaskinen ska ha rätt mått i bredd och höjd så den säkert får plats. Vi har ingen möjlighet att bygga om köket för att maskinen ska få plats. Glöm inte köpa tillhörande droppskydd till din diskmaskin. 
 • Kontrollera var eluttaget sitter före installation av diskmaskin.  
 • Ta bort all emballage från maskinen. Se till så att den står på plats när det är dags för installation. 
 • Ta bort transportsäkringen på tvättmaskinen. I tvättmaskinens instruktionsmanual står hur du gör. Transportsäkringen består av långa bultar som ofta är monterade på baksidan av maskinen för att förhindra skador på under transport. 
 • Du ansvarar för att all utrustning finns på plats för att kunna montera torktumlare ovanpå en tvättmaskin, så kallat pelarmontage.
 • Efter installationen ansvarar du för underhåll och eventuella reparationer av maskinen. 

Balkong, uteplats och trädgård

Balkong

Om du har en balkong, med eller utan inglasning, eller en uteplats kan du njuta extra mycket av solen och kanske av blommor och grönt. Ta hand om den, så att den ser trevlig ut för dig själv och dina grannar.

Balkongen - ditt ansvar

Du har alltid ansvar för att hålla ordning på din balkong. Här följer några punkter som gäller för dig med balkong. 

 • Du får gärna plantera i krukor och balkonglådor. Balkonglådorna måste sitta på insidan av räcket av säkerhetsskäl. Tänk på att vattna så att det inte hamnar på grannens balkong.
 • Spola aldrig balkongen med vatten.
 • Skaka aldrig mattor över balkongräcket.
 • Det är tillåtet att lägga ett löst golv på balkongen. Se bara till att höjden mellan golvet och överkanten på räcket följer de säkerhetsbestämmelser som finns.
 • Det är inte tillåtet att göra hål för att fästa saker på balkongräcken, inglasningar eller fasaden. Det är heller inte tillåtet att måla om, montera solskydd eller markiser.
 • Råttor och möss lockas av spilld mat. Därför är det inte tillåtet att mata fåglar vare sig från balkongen eller på gården.

Kattnät på balkongen

Det är tillåtet att sätta upp nät på balkongen för att förhindra att din katt smiter ut. Men tänk på att du inte får borra, spika eller på något annat sätt göra hål i fasaden. 

Studsmatta allmänna ytor

Det är inte tillåtet att sätta upp studsmattor eller annan lekutrustning på våra allmänna eller gemensamma ytor i ditt bostadsområde.

Studsmatta på din uteplats

Du måste söka tillstånd  hos oss för att få ställa upp en studsmatta på din inhägnade grönyta eller uteplats.

Följande punkter gäller för tillstånd:

 • studsmattan är väl förankrad så den inte kan välta.
 • du förstår att du är personligt ansvarig för eventuella skador som uppstår när utrustningen används
 • du visar hänsyn till dina grannar så de inte blir störda
 • du ser till att ingen kan använda lekutrustningen obevakat

Pool

Det är inte tillåtet att ställa pooler på allmänna och gemensamma ytor i ditt bostadsområde. Du behöver tillstånd från oss för att få sätta upp en pool på din inhägnade uteplats. Mindre barnbassäng som du tömmer på vatten direkt efter bad behöver inget tillstånd. Lämna aldrig barnet utan uppsikt i badpoolen. 

Uteplats

Om din bostad har en uteplats eller trädgård är det ditt ansvar att hålla efter så att den ser välskött, städad och trevlig ut. Det är inte tillåtet att använda utrymmena som förråd till exempel. 

Regler för uteplats  

 • Det är inte tillåtet att mata djur då det kan dra till sig råttor och fåglar. 
 • Du får inte använda uteplatsen som förvaringsutrymme för gamla möbler, bildäck med mera.
 • Du är ansvarig för staket som inhägnar din uteplats. Söndriga staket innebär en stor skaderisk. Se därför till att staketet alltid är helt.
 • Förändring eller ombyggnationer av uteplats kräver alltid tillstånd från oss. Ingenting får fästas i fasader eller husgrund. Kontakta kundcenter innan du gör någon förändring för att få ett godkännande.

Om du inte sköter din uteplats, tomt eller trädgård kan det medföra att vi kontaktar dig och du måste då vidta rättelse i enlighet med ditt hyresavtal. 

Container för trädgårdsavfall

För att du skall kunna sköta dina uppgifter och åtaganden kommer en container för trädgårdsavfall ställas ut på ditt område under 3 helger i maj och september. I denna container får endast trädgårdsavfall slängas så som grenar och ogräs. 

Övrigt avfall 

Slängs på Återbruket Kikås. Ditt körkort gäller som ÅVC-kort. Har du inget svenskt körkort kontakta Mölndals stad för att få ett ÅVC-kort. 

Cyklar på tomten

Cyklar ska förvaras i angivet cykelställ eller cykelrum. Har du tomt är det tillåtet att ställa cykeln där om det inte ser skräpigt ut. 

Rökning på balkong eller uteplats

Bor du i ett rökfritt hus är det förbjudet att röka på balkong eller uteplats. Visa respekt mot dina grannar om du röker på din balkong eller uteplats. Det är aldrig trevligt att få in röklukt i lägenheten. Rökning kan uppfattas som en störning. Släng aldrig fimpar ute. Tänk på brandrisken. 

Grillning på balkong eller uteplats

Grilla är gott men kräver att du känner till var du får grilla och med vilken typ av grill. Läs vår grill-guide för att veta vad som gäller för dig. 

För dig med träd på tomten 

Gör en serviceanmälan om du upplever bekymmer med trädet/träden på tomten. Därefter beslutar vi om eventuella åtgärder. Du får inte själv såga i träden.

Bygga spaljé eller staket

Det är inte tillåtet att bygga ett staket eller en spaljé utan tillåtelse från oss. Om du vill bygga en spaljé eller ett staket, gör en serviceanmälan för att få ett eventuellt godkännande. När spaljén eller staketet är på plats är det du som ska sköta om och reparera det. Du är återställningsskyldig den dag du flyttar.

Så sköter du om din trädgård och/eller uteplats

En välskött trädgård eller uteplats ska vara en njutning för både dig själv och dina grannar. Det är du som hyresgäst som ansvarar för din plats. Så här sköter du om din trädgård:

 • Klipp gräset cirka 2-3 gånger per månad. 
 • Klipp häcken 1-2 gånger per år. 
 • Klipp buskage och häckar om de är för höga eller växer ut i gångstråket utanför din tomtgräns. Bredden på häcken ska sluta jäms med kantsten. 
 • Rensa bort ditt ogräs i rabatt vid behov. 
 • Rensa bort ditt ogräs mellan plattor vid behov.
 • Växter får inte planteras intill eller klättra på fasader. 
 • Har du en rabatt utanför din häck eller staket är den ditt ansvar. 

Det är viktigt att häckarna inte är för höga då bilar ibland kör inne på gårdarna och dålig sikt utgör en olycksrisk. En del husnummer syns inte heller på grund av för höga häckar. 

Parabol

För att sätta upp parabol krävs tillstånd från oss. Kontakta oss via Mina sidor

Varmt i lägenheten

Låt sommarvärmen stanna utomhus  

Soliga och varma sommardagar betyder även att det kan bli varmare inomhus. Här är knepen som ger en svalare temperatur i din bostad.

 • Stäng ute solinstrålningen genom att dra ner persienner eller dra för gardiner i dina fönster.  
 • Håll dina fönster stängda under dagtid. Vädra bara kvällar och nätter när utomhustemperaturen är lägre.  
 • Stäng av elektroniska apparater som till exempel tv och datorer som annars kan avge värme om de är på.  
 • Använd fläkt för att få luften att cirkulera och därmed kylas ner. 
 • Att använda spis och ugn ger värme. Kanske är det bättre att äta kall mat eller gynna lokala kvarterskrogen om det finns en sådan. 

Vid en värmebölja är det viktigt att ta hand om sig och sin hälsa. Följ Folkhälsomyndighetens råd vid värmebölja. 

Cyklar

Cykelparkering

Parkera din cykel i cykelställ utanför huset eller om det finns särskilt cykelrum i huset du bor i.

Inga cyklar är tillåtet i trapphuset

Vi vill att du ska vara trygg i ditt hem och det är därför jätteviktigt att du inte förvarar din cykel i trapphuset. Om det uppstår en brand kan det bli svårt att ta sig ut om trapphuset blir rökfyllt. En cykel kan hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten.

Cykelrensning i våra bostadsområden

 Ibland behöver vi rensa bort gamla kvarglömda cyklar som tar plats i våra cykelrum. Allt för att du som aktivt använder din cykel ska få plats med din. Vi är alltid noga med att informera dig innan vi genomför cykelrensningen.

Så går en cykelrensning till

 1. Vi informerar om att vi ska göra en cykelrensning via hyresgästinformation.
 2. Märk upp din cykel med dina kontaktuppgifter. 
 3. De cyklar som inte är märkta rensar vi ut och förvarar hos oss 6 månader. 
 4. Har du inte märkt upp din cykel och vi har hunnit rensa bort den? Kontakta din fastighetsarbetare inom 6 månader efter vi rensat ut cykelrummet. 
 5. Efter förvaringen skänker vi cyklarna till K2C som återanvänder dem.

Kortfattat om K2C

K2C är ett arbetsintegrerat socialt företag i Kungsbacka som arbetar för att skapa nya jobb. Det är inte den ekonomiska vinsten som är främsta målet utan att ge dem som står utanför den traditionella arbetsmarknaden ett arbete. Vinsten återinvesteras alltid tillbaka in i verksamheten för att utveckla medarbetare, köpa utrustning och viktigast av allt – att skapa fler jobb. K2C:s vision är att jobba med återanvändning/återbruk i en personlig och inspirerande miljö.

Markiser

Montera markiser

Du måste ha tillåtelse från oss att få montera markiser. Vi avgör från fall till fall eftersom det beror på hur huset är byggt.

Byte av markis

Om och när markisen behöver bytas ut måste du ansöka om tillstånd igen. Det är för att säkerställa att det inte finns gamla hål kvar från den tidigare som kan orsaka till exempel fuktskador. 

El och Energi

Du ska ha två elavtal. Elnätsavtal och elhandelsavtal. Läs mer om elavtal och vad du ska tänka på för att välja elavtal som är bra för miljön. 

Strömavbrott

Upplever du att strömmen försvinner oplanerat under en längre tid kontrollerar du först Mölndal Energis driftinformation. Hittar du ingen information om störningar där kontaktar du oss.

Sköt om din bostad

Borra i väggen

Du får borra och sätta upp saker på väggarna men måste ta ut plugg och täta plugghål den dag det är dags att flytta ut. ​Borra inte i bad- och duschrummets väggar. Det kan orsaka fuktskador som du själv får bekosta. Undvik att fästa tyngre saker på väggen. Detta ger större och fler hål. Blir för många plugghål på en vägg räknas det som skada och du får betala för kostnaden att återställa väggen. 

Stopp i avloppet 

Som hyresgäst är du ansvarig för att hålla rent, rensa och underhålla de synliga delarna av avloppen i din lägenhet. Det gäller både i köket, badrummet och badkaret/duschen.

Toalettens avlopp

Det enda som får spolas ner i toaletten är vätska (aldrig miljöfarlig), avföring samt toalettpapper. Exempel på vanliga saker som orsakar stopp som man absolut inte får spola när i avloppet är matrester, kaffesump, hår, bomull, hushållspapper, servetter, olja och fettrester.

Använd pedalhink eller papperskorg i badrummet för att enkelt slänga sånt som inte hör hemma i toalettstolen. Ha även extra uppsikt över små barn som gärna slänger ner saker i toaletten. 

Dålig lukt i badrummet eller sakta rinnande vatten?

Har du problem med dålig lukt eller sakta rinnande vatten i badrummet kan du testa att åtgärda det själv genom att göra rent vattenlåsen/golvbrunnen. 

Så gör du rent i golvbrunnen:

 1. Peta upp locket på golvbrunnen med ett redskap som passar.
 2. Lyft upp vattenlåset ur golvbrunnen och töm ut dess vattnet i toalettstolen. Andra rester så som hår ska läggas i komposten eftersom de kan skapa stopp i avloppet. Se till att göra rent vattenlåset på både in och utsida.
 3. Sätt tillbaka vattenlåset i golvbrunnen och se till att den sitter ordentligt. Skulle vattenlåset inte vara korrekt tillbakamonterat kan avloppslukt komma upp ur avloppet. Den lilla gummilisten ska sluta tätt när du sätter tillbaka vattenlåset.
 4. Lägg tillbaka locket ovanpå golvbrunnen.
 5. Spola på vatten. Utan vatten i vattenlåset kan avloppslukt ta sig in i badrummet. Ibland kan vattenlåset torka ut om avloppet inte använts på länge eller om det är varmt. I ett sådant fall spolar du bara på nytt vatten på golvbrunnen.
>

Stopp i avloppet i handfat eller kök

Under handfatet där röret kröks sitter en behållare, vattenlås, som förhindrar att dålig luft kommer upp. I vattenlåset kan det många gånger samlas smuts som till sist blir till en propp.

Få bort proppen

 • Använd en vaskrensare (finns att köpa i byggaffärer eller välsorterade varuhus). Pressa vaskrensaren över avloppshålet. Fyll på handfatet till hälften med vatten och håll sedan för handfatets avrinningshål med tummen eller en bit tejp så luft inte kan komma in eller ut. Rör vaskrensaren upp och ner för att skapa ett luftsug. Det tar i de flesta fall bort proppen.
 • Fungerade det inte att få bort proppen med vaskrensaren så kan du rengöra vattenlåset. Skruva av den undre delen av behållaren under handfatet. Kom ihåg att ställa en hink under eftersom vattenlåset innehåller vatten som då rinner ut. Ibland kan smuts sitta kvar invändigt utan att följa med vattnet ut och man får då försöka gräva ut det. När du inte längre kan se eller känna någon smuts så skruva tillbaka underredet och testa om vattnet rinner undan som det ska i handfatet.
  Gick det inte att lösa problemet med ovanstående tips så gör en felanmälan via Mina sidor. 
>

Verktygspool

Som hyresgäst hos oss har du möjlighet att låna verktyg gratis. Här är fem verktyg som går att låna:

Regelsökare
Med en regelsökare hittar du lätt bjälkar och reglar av både trä och metall. Det gör att du kan hänga upp saker på väggarna på ett säkrare sätt.

Trappstege
En lätt men gedigen trappstege som är smidig att flytta och använda. Plattformens höjd är 0,7 meter.

Skruvdragare
Kompakt batteridriven skruvdragare som gör det enkelt att arbeta i små utrymmen. Kan även användas för enklare borrning.

Vattenpass
Robust aluminiumpass med två okrossbara blocklibeller. 60 centimeters längd är lagom för det mesta man behöver göra hemma när något ska monteras rakt.

Slagborr
Slagborrmaskinen fungerar bra när du ska borra i till exempel lättare betong. 

Mejla kundcenter@molndalsbostader.se för att se om det du behöver låna finns tillgängligt. Glöm inte att boka tid för när du kan hämta verktyget. 

Alla verktyg finns hos oss på Häradsgatan 1. 

Byta lysrör

Oftast har ett lysrör en livslängd på några år. Eftersom du som hyresgäst själv är ansvarig för att byta lysrör så kan det vara bra att veta hur du gör.

Det finns många olika typer av lysrör. För att veta exakt vilken variant du har, kan du se vad det står för nummer på lysröret. Skriv ner numret, fotografera eller ta med ditt lysrör till affären så du får rätt sort. 

 1. Skruva eller haka bort lamparmaturens skyddsglas. Ibland sitter skyddsglaset med hakar och ibland med skruvar.
 2. Plocka bort det gamla röret genom att försiktigt vrida lysröret ungefär ett kvarts varv. När du vridit lysröret i rätt läge ska det gå att plocka ut röret utan att behöva använda så mycket kraft.
 3. Sätt i det nya lysröret genom att försiktigt föra in piggarna. Vrid sedan lysröret ett kvarts varv åt motsatt håll från när du tog loss det. Du känner när det tar stopp utan att behöva ta i.
 4. Tvätta av skyddsglaset och skruva eller klicka tillbaka det. Ett rent glas kommer att göra att ljuset sprider sig bättre.
 5. Glimtändare – När du byter lysrör så ska du även byta glimtändaren. I varje lamparmatur där det sitter ett lysrör sitter det även en eller två glimtändare bredvid. Det ser ut som en vit cylinderformad propp och den behövs för att det ska gå att tända lysröret. Den har ungefär lika lång livslängd som lysröret. För att byta den vrider du den åt vänster och sätter sedan dit den nya glimtändaren genom att vrida dit den medsols åt höger.

Byta säkringar 

Säkringar är till för att skydda elsystemet. Om en elapparat går sönder eller om man har för många elapparater i gång samtidigt så kan en säkring gå sönder.

 1. Det första du då bör göra är att stänga av elapparaterna som kan ha orsakat överbelastningen. Det finns två sorters säkringar, säkringar du byter och automatsäkringar.
 2. Det vanligaste i nybyggda eller nyrenoverade hus är att man har automatsäkringar. Blir elsystemet överbelastat så bryts strömmen genom att en säkringsknapp slår ner. Den går inte sönder utan det räcker att man stänger av elapparaten som överbelastat systemet och sedan trycker upp säkringsknappen.
 3. Säkringar som fysiskt behöver bytas ska man aldrig försöka laga utan de behöver ersättas med nya. För att byta säkring behöver man först ta reda på vilken som är trasig. Det kan du se genom att kolla om den lilla färgade kulan, som ska sitta i mitten av proppen, har lossnat. Ser du en trasig säkring så skruvar du lös den och byt ut den mot en hel. Det ska vara samma färg på den nya säkringens färgkula som på bottenplattan i säkringshållaren.

Bostadsanpassning

Behöver du hjälp med bostadsanpassning i din lägenhet ska du kontakta Mölndals stad