Trivsel och trygghet

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Här lever, äter, sover och umgås vi. Oavsett var du bor i våra fastigheter så satsar vi helhjärtat på att du som hyresgäst ska trivas i ditt boende.

Ett äldre par med en kvinna och man möter ett yngre par med kvinna, man och en barnvagn utanför ett hyreshus. De yngre paret ler mot de äldre.

Kameraövervakning

I våra fastigheter förekommer kameraövervakning på platser som är särskilt utsatta för brottslig aktivitet. Denna övervakning omfattar bland annat parkeringshus och gemensamma utrymmen som används av både boende och besökare som till exempel tvättstugor, entréer och miljörum.

Tydlig skyltning

Vi informerar med skyltning på de platser det finns kameraövervakning.

Personuppgifter

De personuppgifter som samlas in i samband med kameraövervakningen består av bild- och videomaterial. Vi behandlar dessa uppgifter utifrån vårt ansvar att förebygga brott och stärka de rättsliga processerna.

Så hanteras materialet

Bild- och videomaterial som samlats in sparas i högst tio dagar. Vid behov kan materialet lämnas till polismyndigheten som en del i en utredning av eventuell brottslig handling. De som bor i fastigheten och använder entréer, tvättstuga och miljörum kommer bli informerade om att vi sätter upp övervakningskameror.

Lagringsperiod för inspelat material

Perioden inspelat material sparas bestäms utifrån syftet med övervakningen. Vi gör en noggrann analys för varje kameraövervakning för att vara säkra på att vi inte sparar materialet längre än nödvändigt. Vi tar hänsyn till integritetskänslighet, hur lång tid det tar att upptäcka händelser, och hur de hanteras. Materialet sparas högst tio dagar.

Syfte och juridisk grund för kamerabevakningen är att:

Förebygga brottslighet, förhindra eller identifiera brottslig aktivitet och hjälpa utredningar och rättsliga fall.
Upprätthålla allmän ordning i fastigheterna och försäkra att de boende känner sig trygga.
Den juridiska grunden för behandling av personuppgifter bygger på en avvägning av intressen. Innan varje nytt initiativ till kamerabevakning genomför vi en noggrann analys för att säkerställa att vårt intresse av att förebygga brott och skapa trygghet är tyngre än risken för intrång i den enskildes fri- och rättigheter.
Mottagare av inspelat material
Vi lämnar endast ut bild- och videomaterial i samband med specifika incidenter och på begäran från myndigheter med brottsförebyggande uppdrag.

Lagringsperiod för inspelat material

Perioden inspelat material sparas bestäms utifrån syftet med övervakningen. Vi gör en noggrann analys för varje kameraövervakning för att vara säkra på att vi inte sparar materialet längre än nödvändigt. Vi tar hänsyn till integritetskänslighet, hur lång tid det tar att upptäcka händelser, och hur de hanteras.

Frågor om kameraövervakning

För ytterligare information angående kameraövervakning hos Mölndalsbostäder, vänligen kontakta henrik.freed@molndalsbostader.se eller ring 031 - 720 84 00.

Störningar

Om grannen stör

Blir du störd av ljud från någon annan lägenhet rekommenderar vi att du i första hand knackar på. Berätta för din granne att du blivit störd. Var saklig och lugn när du framför dina klagomål så att det inte uppstår onödigt bråk. Om störningarna återkommer, trots tillsägelse, är du alltid välkommen att höra av dig till oss för vidare handläggning.

Störningsjouren - för akuta ärenden

Är störningen akut och utanför våra telefontider, kan man alltid ringa till Störningsjouren. När Störningsjouren är på plats och konstaterar en störning, knackar de på hos den störande grannen och ber om dämpning. De skriver en rapport som sedan skickas till oss. Vi tar efter det kontakt med dig som anmält störningen för att få mer information om händelsen. Efter det kontaktar vi den störande grannen. 

Vid upprepade och allvarliga störningar

Fortsätter störningarna kan en anmodan om att vidta rättelse skickas till berörd hyresgäst. Om störningarna fortsätter ändå, kan det eventuellt bli aktuellt med en uppsägning.

Vid allvarliga störningar utanför kontorstid, på natten eller helger, ring 031-720 84 00 och följ knappval eller ring direkt till störningsjouren på 031-720 84 50.

Vid misstanke om brott

Misstänker du att någon begår ett brott, ring 112. Du kan rädda liv.

CPG - bevakning

Vi samarbetar med CPG Bevakning. Det innebär att du varje dag efter kontorstid har möjlighet att ringa vår Störningsjour för att få hjälp vid akuta störningar från kringboende. De finns där för dig som hyresgäst, tveka aldrig att ringa vid behov.

Har du råkat ut för inbrott eller stöld?

Har någon gjort inbrott i ditt hem eller förråd? Har du fått en ägodel stulen som till exempel cykel eller barnvagn?

 Att bli utsatt för inbrott eller stöld är en otrevlig och kränkande upplevelse. Här guidar vi dig med praktiska råd på vad du ska göra om du blir drabbad.  

 • Ring 114 14 eller besök polisens hemsida; Anmäl brott | Polismyndigheten (polisen.se) och gör din anmälan. Gäller både inbrott och stöld. Ring 112 om brottet pågår nu eller om polisen snabbt behöver vara på plats. 
 • Kontakta ditt försäkringsbolag och gör en anmälan.  
 • Meddela oss om något i fastigheten blivit skadat, till exempel lägenhetsdörren eller fönster. Vi kommer gärna ut och tittar om du är osäker på vad du ska titta efter.  

Viktigt med hemförsäkring 

Som hyresgäst ska du ha en hemförsäkring. Den täcker delar av kostnaderna vid inbrott och stöld. Vi på Mölndalsbostäder ger ingen ersättning vid inbrott eller stöld.  

Hur kan man skydda sig mot brott? 

På polisens hemsida polisen.se kan du läsa mer om tips på hur du kan skydda dig mot brott. 

Fest och kalas

Meddela gärna dina grannar några dagar i förväg om du ska ha kalas eller fest. Som hyresgäst får du aldrig uppträda så att andra hyresgäster blir störda, oavsett tidpunkten på dygnet. Som lägenhetsinnehavare ansvarar du även för dina gästers uppträdande i lägenheten och trapphuset. Ett tips är att skriva en trevlig lapp och sätta upp i trapphuset någon vecka innan du ska ha kalas.

Höga ljud och musik

Spela aldrig hög musik eller ha volymen på din TV för högt. Det här gäller alla tider på dygnet. Var särskilt uppmärksam på detta mellan klockan 22.00 - 7.00. 

Rökfria hus

Vad innebär rökfria hus?

Alla våra nyproducerade hus är helt rökfria. Syftet med rökförbudet är att bidra till bättre trivsel och en hållbar boendemiljö för alla våra hyresgäster. Rökförbudet gäller rökning i lägenheter, på balkonger och uteplatser, i gemensamma utrymmen samt i direkt anslutning till husen.

Frågor & svar angående rökfria hus

Var gäller rökförbudet?

Förbudet gäller rökning i alla våra nyproducerade hus från och med augusti 2019. Det innebär att man inte får röka i lägenheten, på balkonger, uteplatser, i gemensamma utrymmen och i direkt anslutning till husen. Nuvarande och kommande hyresgäster får skriva under ett avtal där man samtycker till rökförbudet.

Varför inför ni rökförbud i nyproducerade hus?

Vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster en så bra boendemiljö som möjligt. Idag är det under 10% procent av befolkningen som uppger att de röker dagligen. Även personer i omgivningen påverkas negativt genom passiv rökning när någon i ens närhet röker. Att rökning har en så stor negativ inverkan på den egna och omgivningens hälsa i kombination med att relativt få människor röker, gör att vi har valt att införa rökfritt boende.

Blir jag inte godkänd för hyresavtalet om jag talar om att jag är rökare?

Jo, självklart. Så länge du följer reglerna om rökförbud är du varmt välkommen som hyresgäst hos oss. 

Om jag röker i huset – vad gör ni då?

Som hyresgäst kommer du att få en tillsägelse. Om det upprepas kan du både bli uppsagd från din lägenhet och ersättningsskyldig för eventuella rökskador som uppstått.

Om mina vänner råkar röka på min balkong – vad händer då?

Du som flyttar in skriver på ett avtal med oss om att inte röka i och i anslutning till det hus du bor i. Du förbinder dig också att se till att andra som bor eller besöker din lägenhet respekterar rökförbudet.

Om min nya partner är rökare, får hen inte flytta in hos mig då?

Hen får självklart flytta in, men du har fortfarande ansvar för att hen inte röker där rökförbud råder.

Hur långt ska jag ta mig för att röka för att det ska vara ok?

Rökförbudet gäller rökning i din lägenhet, på balkong eller uteplats, i gemensamma utrymmen och i direkt anslutning till husen. Även verksamheters entréer och uteserveringar ska enligt lag vara rökfria. Så länge du röker utanför dessa utrymmen och platser så är det OK.

Gäller rökförbudet även när jag har en fest?

Ja, rökförbudet gäller dygnet runt, året runt.

Kommer det här att gälla alla nyproducerade lägenheter i framtiden?

Bergmansgatan 4–10 är de första husen vi införde rökförbud i. Vi tror att ett rökförbud kommer bli allt vanligare, inte bara hos oss utan även hos andra fastighetsägare. Vi kommer därför kontinuerligt att överväga våra regler för rökning även i våra befintliga bostadshus.

Vad är syftet med rökfria hus?

Rökförbud innebär mer trivsel och bättre hälsa för alla boende. Höga renoveringskostnader påverkar dessutom din hyra på sikt. Beslutet beror också på att vi vill bidra till Folkhälsoinstitutets mål om att Sverige ska vara rökfritt år 2025.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information samt frågor och svar om alla nya regler som gäller för rökning på offentliga platser.

Är inte det här diskriminering?

Nej, vi tycker inte det, i våra hus är alla boende med gäster välkomna. Även rökare är välkomna i huset, men man måste komma ihåg att följa reglerna om rökförbud.

Brandsäkerhet

Om det brinner

Larma alltid 112.

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas i alla lägenheter för din och dina grannars säkerhet. Om du saknar brandvarnare i din lägenhet ska du kontakta oss vi a Mina sidor så skickar vi dig en. Håll utkik efter vår batteribytardag i november. Då kan du kostnadsfritt få nya batterier genom att boka in en tid till vårt kundcenter. 

Kontrollera din brandvarnare

Brandvarnaren kan rädda liv. Kontrollera din brandvarnare regelbundet för din och dina grannars säkerhet. På MSB:s hemsida kan du registrera dig och få en sms påminnelse när det är dags. 

Kom ihåg att släcka levande ljus

Släck levande ljus innan du lämnar rummet. Gå gärna en kontrollrunda innan läggdags eller innan du ska gå hemifrån.

Rökning

Tänk på att en cigarettglöd lätt kan antända sängkläder, kläder och möbler.

Elektriska apparater

Elektriska apparater som torktumlare och diskmaskiner kan överhettas och fatta eld. Stäng av dem innan du går och lägger dig eller går hemifrån.

I köket

En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig uppåt i en igenom spisfläkten och vidare i husets fläktsystem. Kväv elden genom att lägga på ett lock. Släck aldrig branden med vatten. Rengör spisfläkten med jämna mellanrum. 

Handbrandsläckare

För bostäder rekommenderar räddningstjänsten pulversläckare på sex kilo.

Förebygg anlagda bränder

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in. Förvara aldrig brännbart material i trappuppgången. Barnvagnar, möbler eller liknande som står i trapphuset kan både börja brinna och försvåra en utrymning.

Håll dörrar till vind och källare låsta för att förhindra att obehöriga tar sig in i fastigheten. Se till att vinds- och källargångar är fria från brännbart material. Du får inte förvara brandfarliga behållare som lösningsmedel, bensin eller gasol i källare, trapphus eller på vinden.

>

Husdjur

Husdjur är som kära familjemedlemmar. Hos oss är husdjuren välkomna, men det är viktigt att tänka på följande:

 • Du som djurägare har alltid det yttersta ansvaret för ditt husdjur.
 • Se till så den inte stör grannar eller andra. 
 • Det är inte tillåtet att låta katter eller hundar vara lösa i trapphuset. 
 • Det är inte tillåtet att rasta hundar på gården.
 • Håll alltid din hund kopplad. Både i trapphuset och i området. 
 • Plocka upp efter din hund när du rastar den. 
 • Husdjur får inte följa med in i tvättstugan. 
 • Om husdjuret orsakar skada på lägenheten, som urin eller klösmärken så blir du som hyresgäst debiterad för skadan. 
 • På Mölndals stads hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för att ha djur i Mölndal.

Trapphus

Cyklar, barnvagnar, sopor, skor och andra föremål får inte ställas i trapphuset eftersom det innebär risker för andra exempelvis om fastigheten snabbt behöver utrymmas.