Bli en Soperstar du med

Publicerad 21 mars 2023

Sensorer i avfallskärlen, förbättringar av miljörummen och informationsinsatser. Så ska restavfallet från Mölndalsbostäders lägenheter nästan halveras.

EN ALLTFÖR VANLIG syn i miljörummen är plastpåsar runt papperspåsen i kärlen för matavfall och att olika typer av förpackningar och matrester ligger i restavfallet. 2022 slängdes det 93 liter restavfall per lägenhet och vecka i Mölndalsbostäders bostadshus. Målet till år 2030 är att nå Avfall Sveriges riktlinje om max 50 liter.

– Restavfall kostar mycket att ta hand om och har dessutom hög miljöpåverkan. Vi vet att vi kan spara pengar på att optimera avfallshanteringen. Nu ska vi utvärdera hur mycket och i vilken grad vi kan minska miljöbelastningen, säger Charlotta Brolin, hållbarhetsstrateg på Mölndalsbostäder.

För att minska volymen restavfall genomför Mölndalsbostäder ett projekt tillsammans med Tekniska förvaltningen i Mölndals stad och företaget Bintel. Från och med juni 2022 sitter det sensorer i drygt 500 kärl i 25 miljörum som visar hur fulla kärlen är. Statistiken gör det enklare att se till att varje miljörum har rätt antal kärl för olika typer av avfall och att de bara töms när det faktiskt behövs.

PROJEKTET, SOM FÅTT namnet Soperstars, kommer att pågå till juni 2024 och handlar till stor del också om att hjälpa hyresgäster att sortera rätt. Under året kommer olika åtgärder för att öka utsorteringen att testas, de som ger bäst resultat genomförs sedan i fler områden.

– Det här är en av de frågor de boende direkt kan påverka. Hjälps vi åt gör det skillnad, säger Charlotta Brolin.
 

Vad är restavfall?

Bland restavfallet ska bara avfall som inte går att källsortera hamna, till exempel blöjor, kuvert, fimpar och dammsugarpåsar. Restavfallet förbränns och blir till el och värme.