Brandsäkerhet - Ring 112 om det brinner

Kom ihåg att släcka levande ljus

Släck levande ljus innan du lämnar rummet. Gå gärna en kontrollrunda innan läggdags eller innan du ska gå hemifrån.

Rökning

Tänk på att en cigarettglöd lätt kan antända sängkläder, kläder och möbler.

Elektriska apparater

Elektriska apparater som torktumlare och diskmaskiner kan överhettas och fatta eld. Stäng av dem innan du går och lägger dig eller går hemifrån.

I köket

En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig uppåt i en igenom spisfläkten och vidare i husets fläktsystem. Tänk på att aldrig släcka branden med vatten. Kväv istället elden genom att lägga på ett lock. Glöm inte heller att rengöra spisfläkten med jämna mellanrum.

Handbrandsläckare

För bostäder rekommenderar räddningstjänsten pulversläckare på sex kilo.

Förebygg anlagda bränder

Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in. Du får därför inte förvara brännbart material i trappuppgången. Barnvagnar, möbler eller liknande som placerats i trapphuset kan både antändas och försvåra en utrymning.

Håll dörrar till vind och källare låsta för att förhindra att obehöriga tar sig in i fastigheten. Se till att vinds- och källargångar är fria från brännbart material. Du får inte förvara brandfarlig vara (som lösningsmedel, bensin eller gasol) i källare, trapphus eller på vinden.