Trivsel och trygghet

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Här lever, äter, sover och umgås vi. Oavsett var du bor i våra fastigheter så satsar vi helhjärtat på att du som hyresgäst ska trivas i ditt boende.

Tvättstuga

Respektera alltid bokade tvättider. Det är inte tillåtet att ta en annan hyresgästs bokade tvättid, även om denne inte börjat tvätta precis när passet startat, din granne är kanske bara lite sen? Glöm inte att städa tvättstugan efter dig.

Balkong

Du har alltid ansvar för att hålla ordning på din balkong eller uteplats. Det är inte tillåtet att spola balkongen med vatten, skaka mattor över räcket eller ha blommor hängande på utsidan.

Grill

För dig som vill grilla säkert rekommenderar vi de fina gemensamma grillplatser som Mölndalsbostäder anordnat i ett flertal av våra bostadsområden. Här finns möjlighet att ta med och använda grillar av alla slag. 

Grilla med förstånd och ta hänsyn till grannar om egen grill används:

  • På terrass och balkong får endast el-grill användas.
  • På gemensamma ytor och gårdar får kol- och gasolgrill användas.

Tänk alltid på att hålla ordentlig uppsikt över grillen, att inte störa andra genom att sprida os in i bostäder och att ha behörigt avstånd till lättantändligt material. Om du har en uteplats där det finns möjlighet att dra ut en kol- eller gasolgrill utanför själva uteplatsens område, så är det möjligt att använda den där. På våra takterrasser är endast el-grill tillåtet på grund av den mycket höga brandrisken.

Trapphus

Cyklar, barnvagnar, sopor, skor och andra föremål får inte ställas i trapphuset eftersom det innebär risker för andra exempelvis om fastigheten snabbt behöver utrymmas. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida kan du läsa mer om varför det är viktigt att inte blockera trapphusen.

Höga ljud och musik

Spela inte hög musik eller ha volymen på din tv alltför högt. Det här gäller alla tider på dygnet, men var särskilt uppmärksam på detta mellan klockan 22.00 på kvällen och 7.00 på morgonen.

Fest och kalas

Meddela dina grannar några dagar i förväg om du ska ha många gäster på kalas. Som hyresgäst får du aldrig uppträda så att andra hyresgäster blir störda, oavsett tidpunkten på dygnet. Som lägenhetsinnehavare ansvarar du även för dina besökares uppträdande i lägenheten och trapphuset. Ett tips är att skriva en trevlig lapp och sätta upp i trapphuset någon vecka innan du ska ha gäster på kalas.

Husdjur

Djur är en viktig del av många människors liv, men om du har hund, tänk på att plocka upp efter din hund och att använda koppel. På Mölndals stads hemsida finns mer information om djur i staden.

Pool

Det är inte tillåtet att ställa pooler på allmänna och gemensamma ytor eller på uteplatser i ditt bostadsområde. Undantag är en mindre barnpool på inhägnad uteplats, som antingen rymmer upp till 300 liter eller är maximalt 150 cm i diameter. Det här är under förutsättning att poolen täcks över när den är obevakad och att den töms säkert utan att vattnet skadar omgivande byggnader.

Studsmatta och lekutrustning

Studsmatta och lekutrustning får ställas upp på egen inhägnad grönyta eller uteplats under förutsättning att:

  • Studsmatta är väl förankrad, så att den inte kan välta.
  • Du är införstådd med att du är personligt ansvarig för eventuella skador som uppkommer i samband med användande av egen lekutrustning. 
  • Du visar hänsyn till dina grannar, så att de inte störs.
  • Du ser till att inga obehöriga obevakat kan använda lekutrustningen. 

Det är inte tillåtet att sätta upp studsmattor eller annan lekutrustning på våra allmänna eller gemensamma ytor i ditt bostadsområde.

Markiser

Tillstånd krävs från Mölndalsbostäder.

Parabol

Tillstånd krävs från Mölndalsbostäder.