Blanketter

Blanketter och beställningar som du vill skicka till oss, sänds till:

Mölndalsbostäder AB
Box 163
431 22 Mölndal

Blanketter och beställningar kan även lämnas i brevinkastet till vänster om entrédörren till vårt kundcenter på Häradsgatan 1 i Mölndal .


Plusval

Prislista 
Beställningslista kök
övrigt utbud
Fullmakt för Plusval


Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning
Hyresavtal andrahandsuthyrning
Fullmakt andrahandsuthyrningByte och överlåtelse

Ansökan om lägenhetsbyte - direktbyte
Ansökan om lägenhetsbyte - byteskedja
Ansökan om överlåtelse av hyresavtal 
Ansökan om överlåtelse av hyresavtal - dödsbo
Blankett för överlåtelse av interiör
Avtal tidigare ut- och inflyttning


Fullmakt nycklar

Fullmakt för nycklar


Uppsägning

Uppsägning hyresavtal
Uppsägning av hyresavtal - dödsbo
Uppsägning av hyresavtal - Flytt till äldreboende 


Flyttstädning

Checklista för flyttstädning


Autogiro

Autogiro passar dig som vill att dina räkningar ska betalas per automatik direkt från ditt konto. Kontakta din bank för mer information.