Kållered centrum

Under 2022 kommer vi påbörja byggnationen av ungefär 80 nya lägenheter i Kållered centrum. Utvecklingen av området har redan startat och totalt ska det byggas ca 480 bostäder av fyra olika aktörer. Vår byggnad, som ligger först när man kör upp på Streteredsvägen, kommer att uppföras i sju våningar och utformas i vinkel. Vi planerar för totalt ca 80 lägenheter i varierande storlekar från 1 rum och kök upp till 4 rum och kök.

Samtliga lägenheter kommer att ha balkong eller inramad uteplats och det kommer att utformas en innergård med möjlighet för lek, grillning och umgänge mm. I bottenplan skapar vi plats för verksamhetslokaler. 

I linje med Mölndalsbostäders hållbarhetsarbete kommer det ställas klimatkrav i byggnationsprocessen med fokus på att minska klimatbelastningen vid uppförandet av huset.  

Området  

Kållered centrum är beläget i södra Mölndal, öster om E6 och järnvägen. Järnvägen möjliggör snabba och täta kommunikationer till Mölndals och Göteborgs innerstad, samtidigt som det är nära till skog och natur och det finns ett brett utbud av friluftsaktiviteter, sportanläggningar och handel etc. 

Uthyrning

När uthyrningen av Kållered centrum påbörjas kommer lägenheterna läggas ut på Boplats.

Kort fakta

Område: Kållered C 
Byggstart: 2022 
Planerad inflyttning: 2024 
Antal lägenheter: ca 80 
Storlek: 1-4 rum och kök 
Cirka hyra: ej klart 
Status: Planerad