Kontrakt

Den här informationen vänder sig till dig som har ett hyreskontrakt hos oss. Har du inte skrivit kontrakt än kan du läsa mer om hur det fungerar under kontraktsskrivning.

Överlåtelse

Ansökan om överlåtelse

Skicka oss en skriftlig ansökan om överlåtelse tillsammans med inkomstunderlag för den som ska ta över hyreskontraktet. Vid en skilsmässa ska ett intyg för äktenskapsskillnad från Tingsrätten eller intyg på upplösning av registrerat partnerskap bifogas. Använd vår ansökningsblankett om överlåtelse av hyresavtal.

Överlåtelse vid separation

För att ansöka om överlåtelse vid en separation får ni vara sammanboende när ni gör ansökan, men den utflyttande parten måste ha fått en ny bostad. 

Regler vid överlåtelse

En överlåtelse är när någon får ta över ett hyreskontrakt. Överlåtelse av hyresavtalet innebär att tillträdande hyresgäst övertar de skyldigheter som hyresavtalet innebär och kan krävas för till exempel skador och gamla skulder. Avtalet löper vidare med oförändrade villkor.

Vi godkänner överlåtelser av hyreskontraktet till:

  • Sambo/make/maka vid separation/skilsmässa/dödsfall
  • Hemmavarande vuxet barn då föräldrarna flyttar från Mölndalsbostäder.

Kreditprövning

Vi gör en kreditprövning och tar hänsyn till god hyressed vid samtliga överlåtelser, förutom vid dödsfall av maka/make.

Godkänd ansökan

En godkänd ansökan om överlåtelse ska signeras. Avtalet kan signeras både digitalt och manuellt.

Mölndalsbostäderdagar

Med ett förstahandskontrakt hos oss får du poäng som ger dig förtur om du vill flytta inom Mölndalsbostäder. Vi kallar det Mölndalsbostädersdagar. 

Så fungerar Mölndalsbostäderdagar

Du får en ködag för varje kontraktsdag. De blir aktiva först när du haft nuvarande hyreskontrakt i minst 3 år.

Flytta inom Mölndalsbostäder med dina poäng

Annonserade lägenheter på Boplats som är sökbara med Mölndalsbostäderpoäng ger dig som hyresgäst förtur framför de som söker med sina Boplatspoäng. Rangordning sker i första hand enligt flest Mölndalsbostädersdagar. I andrahand sker rangordning enligt flest Boplatspoäng.

Poäng till båda vid delat kontrakt

Delar du förstahandskontrakt med någon får ni båda era egna separata poäng. 

Inga poäng vid rivningskontrakt eller liknande

Du får inga Mölndalsbostäderdagar om inte har ett förstahandskontrakt. 

Anmäl ändrade kontaktuppgifter

Namnbyte eller andra ändrade uppgifter

När du som hyresgäst ändrar dina kontaktuppgifter som namn, telefon eller e-post är det viktigt att du informerar oss. Uppdatera på Mina sidor eller skicka oss ett mejl till kundcenter@molndalsbostader.se.

Om ni är två på kontraktet men en ska flytta

Om ni som par skall separera/skiljas och ni båda står på hyresavtalet skall ni göra en ansökan om överlåtelse till den part som skall bo kvar. 

Inneboende

Inneboende är tillåtet om du själv bor i lägenheten

Som hyresgäst får du ha inneboende i din hyresrätt. Villkoret är att du själv också bor i lägenheten. Du får ta ut hyra av den inneboende, men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder.

Flera inneboende

Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra. Om du inte själv bor i lägenheten gäller reglerna för andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från oss. 

Folkbokföring enligt lag

Du och din inneboende ska vara folkbokförda på adressen. Sedan 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket.

Hyra ut i andra hand

Ska du under en tidsbegränsad period inte ska bo i din lägenhet, kan du få hyra ut bostaden i andra hand. Det måste finnas beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Beaktansvärda skäl kan vara studier eller arbete på annan ort under en begränsad tid. Även provboende med sambo i annan bostad räknas som beaktansvärda skäl. 

Tillstånd krävs för andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kräver alltid vårt godkännande. Följ länken och använd blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning. Fyll i ansökan och lämna eller skicka den därefter till oss. Vi gör en bedömning om ansökan kan godkännas. Om vi inte godkänner din ansökan har du möjlighet att få den prövad i hyresnämnden. Om du vill läsa mer om vad lagen säger om andrahandsuthyrning och hur det går till att pröva sitt ärende i hyresnämnden, gå vidare till information via Sveriges domstolar

Skälig hyra vid andrahandsuthyrning

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand får du endast begära den hyra som du själv betalar plus kostnad för el. Om du hyr ut bostaden möblerad, kan en summa motsvarande 10–15 procent av hyran läggas till. Om du tar ut för hög hyra, kan du bli återbetalningsskyldig i upp till två år. Du blir även uppsagd från ditt hyresavtal hos oss vilket innebär att du inte längre får bo kvar. 

Så tecknar du andrahandskontrakt 

Vi rekommenderar att du tecknar ett skriftligt hyreskontrakt mellan dig och den tänkta andrahandshyresgästen. Du kan exempelvis använda hyresgästföreningens Hyresavtal för andrahandsuthyrning som du kan hämta bland våra blanketter.

Tidsbegränsning andrahandsuthyrning

Våra tillstånd om andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade till ett år i taget. Du behöver ha intyg som bekräftar de skäl du angett för att hyra ut i andra hand från till exempel arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

Ansvar vid andrahandsuthyrning

Tänk på att hyra ut lägenheten till någon du verkligen litar på. Som förstahandshyresgäst är det du som är ansvarig för bostaden. Även om någon annan bor i den. Det gäller både ekonomiskt och juridiskt. Ett exempel kan vara om andrahandshyresgästen till exempel stör dina grannar med hög musik. Om du är utomlands bör du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i ärenden som gäller din bostad när du är borta.

Handläggningstid andrahandsuthyrning.

Handläggningstiden för andrahandsuthyrning beräknas till cirka två veckor. 

Parkeringsplats vid andrahandsuthyrning

Om du själv har en hyrd parkering, carport eller garageplats, kan du inte hyra ut den till någon annan än till andrahandshyresgästen. I annat fall kan vi säga upp din parkeringsplats med en kalendermånaders uppsägningstid.