Orange Week

Publicerad 21 november 2023

Den här veckan vill vi uppmärksamma Orange Week. Det gör vi genom att prata om vad du som granne kan göra om du misstänker att någon blir utsatt för våld i hemmet.

Har du hört höga ljud som gap, skrik eller dunsar? Är du osäker på vad du faktiskt hört och inte kan släppa det? Helene, boendekonsulent hos oss på Mölndalsbostäder berättar vad du kan göra om du vet eller tror att du hört något. Hon berättar även hur vi arbetar med den här typen av frågor.

"Om du känner minsta oro för att en granne blir utsatt för våld vare sig det är fysiskt eller psykiskt så ska du göra en orosanmälan via kontaktcenter, Mölndals stad. Det går att vara anonym. Är det akut, ring 112. Att knacka på för att störa bråket kan också hjälpa. Du behöver inte stå kvar vid dörren utan ta dig därifrån efter att du knackat. Vågar du inte knacka på själv kan du ta hjälp av en granne.

Det absolut viktigaste är att du vågar göra någonting även om det känns obekvämt.

"Att höra bråk från grannar kan skapa stor oro och osäkerhet i hur man ska agera. Vanliga frågor vi får är; Hur allvarligt är bråket egentligen, vågar jag lägga mig i, tänk om de vet att det är jag som anmält och så vidare. Många ringer till oss för att få stöd och råd i situationer som dom här.

Det absolut viktigaste är att du vågar göra någonting även om det känns obekvämt. Vågar du inte agera själv är du välkommen att kontakta oss för stöd. Din insats är viktig. På Mölndalsbostäder har vi även antagit policyn Huskurage. Information och kontaktuppgifter sitter i våra trapphus."

Agera för att förebygga våld i hemmet

Hör du höga ljud och bråk?
Vid fara för människors liv ring 112. Annars gör du en orosanmälan till kontaktcenter på Mölndals stad. Det går bra att vara anonym.

Är du hyresgäst hos oss?
Har du hört något till exempel bråk, skrik eller ljud som låter som dunsar? Känner du dig osäker på vad du ska göra? Kontakta oss för rådfrågning. Det går bra att vara anonym.

Få mer kunskap om att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.
huskurage.se

Är du utsatt för våld?
Det finns flera olika vägar att få hjälp. Här är några alternativ:
Är det akut, ring 112
kvinnofridslinjen.se - Telefon 020-50 50 50
terrafem.org - Hjälp på andra språk, telefon 020-52 10 10

Är du i behov av hjälp för att sluta utöva våld?
valjattsluta.se - telefon 020-555 666