Utflyttning

Utflyttningsdagen är den första dagen i månaden. Skulle det datumet infinna sig på en lördag, söndag eller helgdag, är det nästkommande vardag som gäller.

Nycklar

Vi bokar in en tid för nyckelinlämning. Du kan senast lämna in dina nycklar första vardagen i månaden, innan klockan 12.00. Är första kontraktsdagen en helgdag lämnar du nycklarna nästkommande vardag. Du som står på kontraktet lämnar in alla nycklar och nyckelbrickor hos oss på Häradsgatan 1. Lämna även in nycklar till eventuella förråd, vind, garage och tvättstuga. Vi tar betalt för nycklar som saknas.  

Adressändring

Kom ihåg att göra adressändring till din nya adress. Det gör du enklast genom att kontakta Skatteverket. Fastighetsbeteckning och lantmäterinumret som du ska ange i din flyttanmälan hittar du i ditt nya kontrakt, är rutan för lantmäterinummer tom anger du endast din adress.

Parkeringsplats, förråd och garage

Vid uppsägning av din lägenhet sägs förråd och garage automatiskt upp sista kontraktsdagen. Parkeringsplats säger du upp själv hos Mölndals parkering.

Tidigare in- och utflyttning

Har ni som in- och utflyttande hyresgäster själva kommit överens om ett tidigare tillträde?

Tidigare in- och utflyttning är tillåten 14 dagar innan hyresavtalet upphör om följande punkter är uppfyllda:

  • Du som flyttar ut och står på hyresavtalet ska ha en hemförsäkring som gäller för lägenheten fram till hyresavtalets slut.
  • Du som flyttar ut lämnar in alla nycklar och eventuella brickor som hör till lägenhet, förråd och tvättstuga i vårt kundcenter på Häradsgatan 1. Nycklarna lämnas in tillsammans med en underskriven blankett avtal för tidigare in- och utflyttning. Blanketten ska vara signerad av både utflyttande och inflyttande hyresgäst.
  • Ni som in- och utflyttande hyresgäster har själva gjort upp om eventuell ekonomisk kompensation.
  • Ni som in- och utflyttande hyresgäster har själva gjort upp om flyttstädningen. Vi gör ingen städbesiktning och kompenserar inte en dåligt utförd städning. 

Vem gör felanmälan vid tidigare tillträde?

Det är du som står på hyresavtalet som ska göra felanmälan fram till kontraktet upphör.

Boka flyttbesiktning vid tidigare tillträde

Du som utflyttande hyresgästen måste boka en flyttbesiktning. Besiktningen ska ske i anslutning till det datum ni kommit överens om för överlåtandet. Boka besiktningen genom att registrera ett ärende på Mina sidor. Du kan även mejla kundcenter@molndalsbostader.se