Efter din uppsägning

Vi hoppas du trivts bra i din bostad och vill tacka dig för den här tiden. Här har vi samlat viktig information till dig som ska flytta ut för ett smidigare avslut hos oss. 

Visningsplikt

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa den för nya intresserade hyresgäster. Kan du inte själv vara med måste någon annan kunna göra visningen i ditt ställe. Är lägenheten redan tom och utflyttad kan du låta oss göra visningen. Då lämnar du över nycklar och en fullmakt till oss.

Anmäl ny adress hos Skatteverket

När du flyttar måste du uppdatera din nya adress hos Skatteverket. Genom Skatteverket hamnar din nya adress automatiskt hos de flesta myndigheter, företag och andra samhällsorganisationer. Lägenhetsnummer, fastighetsbeteckning och andra uppgifter som du behöver för att göra flyttanmälan hittar du i ditt hyresavtal som du hittar under Mina sidor. Det kostar inget att göra din flyttanmälan på Skatteverkets hemsida.

Meddela andra att du har ny adress

Det är inte alla som fått din nya adress när du anmält din flytt till Skatteverket. Kom håg att du själv måste meddela släkt, vänner, föreningar och andra företag att du har ny adress. För att vara säker på att din post kommer fram till din nya adress kan du även betala för att beställa eftersändning av din post via Svensk adressändring.

Tidigare tillträde för nästa hyresgäst

Om du och den inflyttande hyresgästen själva kommit överens om ett tidigare tillträde behöver du ta del av följande information. 

Tidigare inflyttning är tillåten 14 dagar innan hyresavtalet upphör om följande punkter är uppfyllda:

  • Du som flyttar ut och står på hyresavtalet ska ha en hemförsäkring som gäller för lägenheten fram till hyresavtalets slut.
  • Du som flyttar ut lämnar in alla nycklar och eventuella brickor som hör till lägenhet, förråd och tvättstuga i vårt kundcenter på Häradsgatan 1.
  • Nycklarna lämnas in tillsammans med en underskriven blankett - avtal för tidigare in- och utflyttning. Blanketten ska vara signerad av både dig som flyttar ut och den inflyttande hyresgästen.
  • Ni som in- och utflyttande hyresgäster ska själva gjort upp om eventuell ekonomisk kompensation.
  • Ni som in- och utflyttande hyresgäster ska själva gjort upp om flyttstädningen. Vi gör ingen städbesiktning och kompenserar inte en dåligt utförd städning.

Vem gör felanmälan vid tidigare tillträde?

Du som står på hyresavtalet och är den utflyttande hyresgästen ska göra felanmälan fram till kontraktet upphör. 

Boka flyttbesiktning vid tidigare tillträde 

Det måste boka en flyttbesiktning. Besiktningen ska ske i anslutning till det datum du och den inflyttande hyresgästen kommit överens om för överlåtandet. Du bokar besiktningen genom att registrera ett ärende på Mina sidor eller genom att mejla oss till kundcenter@molndalsbostader.se.

Nycklar

Vi bokar in en tid för nyckelinlämning. Du kan senast lämna in dina nycklar första vardagen i månaden, innan klockan 12.00. Är första kontraktsdagen en helgdag lämnar du nycklarna nästkommande vardag. Du som står på kontraktet lämnar in alla nycklar och nyckelbrickor hos oss på Häradsgatan 1. Lämna även in nycklar till eventuella förråd, vind, garage och tvättstuga. Vi tar betalt för nycklar som saknas.  

Lämna kvar bruksanvisningar

Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst. 

Elavtal och andra avtal kopplade till din lägenhet

Avsluta alla dina avtal som är kopplade till lägenheten. Du säger upp avtalen genom att kontakta dina leverantörer. Tänk på att du är skyldig att ha ett el-abonnemang under hela avtalstiden, vilket inkluderar uppsägningstiden. 

Hemförsäkring

Det är viktigt att du har en hemförsäkring som gäller till hyreskontraktets sista dag eftersom du är ansvarig för lägenheten även om du flyttat ut.