Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Byte av lägenhet

Tillstånd för byte lämnas om du som hyresgäst har beaktansvärda skäl och att inga andra särskilda skäl talar mot bytet.

Viktigt att motivera bytet

Det är viktigt att tydligt ange varför du vill genomföra ett byte. Du kan byta till en annan hyresvärd än din nuvarande och till annan ort än nuvarande. Även kedjebyten är tillåtna. Bytesrätten är i första hand till för hyresgäster, som redan idag har en hyresrätt, ska kunna byta till en annan bostad. En hyresgäst får enligt hyreslagen "överlåta hyresrätten för att genom byte erhålla annan stadigvarande bostad".

Särskild restriktivitet vid byte till villa eller bostadsrättslägenhet

Bytesrätten kan även gälla för byten till en villa eller en bostadsrättslägenhet. Villa- och bostadsrättsmarknaderna är emellertid oftast fungerande marknader i balans där den som söker en bostad kan få tag på det objekt som hen önskar och har råd med. I regel saknas därför skäl för byte. Det naturliga är att lägenheten i sådana fall friställs till hyresvärdens förfogande.

Enligt hyresnämndens praxis bör endast samtycke till bytet ges om en villa eller bostadsrätt är särskilt anpassad för hyresgästen med hänsyn till hans eller hennes särskilda behov, till exempel sjukdom, handikapp eller därmed jämförbart förhållande. Mölndalsbostäder följer SABO:s riktlinjer och Hyresnämndens praxis när det gäller byte till villa/bostadsrättslägenhet.

Ekonomisk ersättning

Det är enligt lag förbjudet att begära ekonomisk ersättning för en hyreslägenhet. Det är inte heller tillåtet att sänka priset på en villa eller bostadsrätt genom att använda hyresrätten som delbetalning.

Byte med extern part

Om den du vill byta bostad med inte är hyresgäst hos Mölndalsbostäder ska information om namn, personnummer och nuvarande hyresvärd bifogas. Därtill vill vi ha kopia på hyresavtalet och arbetsgivarintyg eller likvärdigt som styrker din inkomst. I förekommande fall ska köpeavtal på villa/bostadsrätt bifogas. Eventuellt kan ansökan behöva kompletteras i efterhand. Handläggningen av bytet sker i samråd med den andra bytespartens hyresvärd.

Om du erhållit din nuvarande hyresrätt genom ett tidigare direktbyte krävs synnerliga skäl för att du ska få ett nytt tillstånd till byte inom en snar framtid. I praktiken är denna tid minst ett år.

Söka annan lägenhet

Mölndalsbostäder administrerar ingen bytesförmedling mellan olika hyresgäster. Vill du hitta någon att byta med kan du lägga in en bytesannons via Mina sidor eller t ex annonsera i dagspressen alternativt sätta upp anslag i trapphus. Det finns även diverse bytessidor på internet, däribland Boplats hemsida, boplats.se. Självklart kan du också söka på de lediga objekt Mölndalsbostäder har för uthyrning på Boplats.

Ansöka om lägenhetsbyte

När du hittat någon du vill byta bostad med skriver du ut och fyller i blanketten Ansökan om lägenhetsbyte eller besöker vår kundmottagning, där blanketterna finns i pappersformat. Eventuella andra objekt som garage, parkeringsplats mm sägs automatiskt upp och ingår inte i direktbytet.

Besiktning av lägenheten kommer att göras innan bytet kan godkännas och eventuella skador måste regleras innan bytet kan genomföras.

Godkännande av byte

För att Mölndalsbostäder skall godkänna bytet fordras att den tilltänkte hyresgästen klarar av hyran och inte har misskött sitt tidigare boende. Tillstånd för bytet kan förenas med villkor.

Intern bytesannons

Mina sidor kan du lägga upp en annons för byte av lägenhet med en annan hyresgäst boende hos Mölndalsbostäder.