Vi utvecklar Mölndal

I över hundra år har Mölndalsbostäder bidragit till stadens utveckling genom att förvalta, utveckla och bygga nya hem för mölndalsborna. Vårt uppdrag är att tillföra Mölndal hållbara och attraktiva bostäder för människor i livets alla skeden. Ett bekymmersfritt boende utan risk och med möjlighet att påverka.

Vi äger och förvaltar cirka 3 900 lägenheter. Drygt 800 av dem finns i samhällsfastigheter, såsom äldreboenden, gruppboenden och trygghetsboenden. Vi äger även kooperativa hyresrätter som en ytterligare boendeform.

Utöver bostäder äger och förvaltar vi cirka 40 kommersiella lokaler för bland annat butiker, restauranger, kontor, stadsbibliotek och andra verksamheter.

Vår affärsidé

Mölndalsbostäder förvaltar, nyproducerar och utvecklar fastigheter så att vi kan erbjuda attraktiva bostäder med sådan service att vi framstår som det naturliga alternativet på hyresmarknaden Mölndal.

Kundlöfte

Vi strävar efter att skapa den sköna känslan att komma hem. Det hjälper oss att fatta kloka beslut för hyresgästens bästa.

Kommunalfullmäktiges övergripande mål

Sedan 2019 finns fem övergripande mål för Mölndals stad som även de kommunala bolagen ska arbeta med. Som kommunalt bostadsbolag, och stadens största fastighetsägare, har vi förstås ett särskilt ansvar att bidra