Användande av Mölndalsbostäders bilder

Följande regler gäller för användande av bilder:

  • Bilderna får användas fritt i samband med artiklar om Mölndalsbostäders verksamhet.
  • Bilderna behöver alltid ange specificerad källa (till exempel Mölndalsbostäder, alternativt arkitektbyrå eller fotografens namn.)
  • För publicering i böcker, kontakta Mölndalsbostäder.
  • Bilder får användas för privat bruk.
  • Bilderna får inte användas i marknadsföringssyfte.
  • Tillstånd behövs för att användas vid framträdanden eller andra publika sammanhang.
  • Bilder får inte manipuleras, annat än vad som kan anses vara redaktionell redigering.

Har du frågor om bildanvändning eller förfrågan om ytterligare bildmaterial, hör av dig till oss.