Hyra och betalning

Här kan du läsa om allt som har med din hyra att göra. Hur du betalar den och när den ska vara betald. Vi informerar även om vad som händer ifall du inte kan betala din hyra eller om du inte betalat den i tid. 

Betala din hyra

Mörkhårig leende kvinna iklädd vit t-shirt med uppsatt hår sitter bortvänd från en dator i ett hem med ett glas i handen.

Mina sidor

Mina sidor kan du följa dina betalningar och se din senaste hyresavi och OCR-nummer. Du kan även skriva ut kopior av dina hyresavier via Mina sidor.

När ska hyran vara betald?

Senast sista vardagen varje månad ska din hyra vara oss tillhanda. Du kan betala via autogiro, e-faktura eller Kivra. 

Autogiro

Du kan betala din hyra via autogiro. Det innebär att din hyra dras automatiskt från ditt konto sista vardagen varje månad. Logga in på din bank och få mer information för att ansluta dig till tjänsten.

E-faktura

Väljer du att betala hyresavin via e-faktura får du den istället elektroniskt. E-faktura är enkelt och kostnadsfritt och du godkänner själv varje faktura innan pengar dras från ditt konto. Logga in på din bank för mer information och för att ansluta dig till tjänsten.

Kivra

Appen Kivra finns att hämta utan kostnad i App Store eller Google Play. Det går även att ansluta till tjänsten via hemsidan kivra.com. Du måste ha BankID för att använda Kivra och själv aktivera betalning av hyra till Mölndalsbostäder. Varje gång du får en ny hyresavi genom Kivra får du en e-postavisering.

Försenad eller utebliven betalning

Betala hyran i tid

Om du av någon anledning inte har fått din hyresavi är det ändå ditt ansvar att betala din hyra i tid. Har du problem med din inbetalning, ta omgående personlig kontakt med oss. Vid upprepade sena hyresinbetalningar/hyresskuld tillskrivs du ett varningsbrev. Fortsätter du trots detta varningsbrev att vara sen eller om du inte betalar hyran alls riskerar du uppsägning.

Obetald hyra

Vid obetald hyra skickas en sms-påminnelse den fjärde dagen i månaden. Är hyran fortsatt obetald efter 10 dagar tillkommer en kravavgift på 180 kronor. 

Vad händer om hyran inte blir betald

Vid två obetalda hyror skickar vi in skulden till Kronofogden och ansöker om avhysning. Efter att du har blivit delgiven av Kronofogden har du en så kallad återvinningsrätt i 21 dagar. Återvinningsrätten innebär att om du betalar din hyresskuld inom 21 dagar, kan du återfå rätten till ditt hyreskontrakt.

En obetald hyresskuld kan innebära att du får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretag.

Så här ser du din hyresavi

Hur du får din hyresavi beror på vilket sätt du valt att betala hyran på. 
Betalar du din hyresavi genom:

  • Autogiro - Vi skickar ingen hyresavi. Endast vid en hyresförändring.
  • E-faktura - Hyresavin skickas digitalt till din bank och du kan se den genom att logga in dig där. 
  • Kivra - Hyresavin kommer digitalt till Kivra.
  • Inget av ovanstående - Vi skickar ut en pappersavi hem till dig.

Du kan alltid se dina hyresavier via Mina sidor oavsett vilket sätt du betalar din hyra på. 

Hyresavin går ut i mitten av varje månad.

Lokala hyresgästföreningar

I några av våra områden finns lokala hyresgästföreningar. Där betalar hyresgästerna en liten obligatorisk summa för fritidsmedel. Vi hjälper till att administrera betalningen för fritidsmedel via hyran och ser till att Hyresgästföreningen får avgiften. 

Den lokala föreningen i varje område ordnar fritidsaktiviteter för de boende, såsom föreläsningar, utflykter och gemensamma planteringsdagar.

För mer information om var det finns lokala hyresgästföreningar kontakta  Hyresgästföreningen