Planerat strömavbrott på Vetekornsgatan och Havrekornsgatan

8 september 09:00 - 8 september 13:00

Planerat strömavbrott på grund av att Mölndal Energi genomför förstärkningar i elnätet. Strömmen beräknas tillbaka till 12.00.

Tänk på att apparater och ledningar ska betraktas som spänningsförande under den angivna tiden.

Mer information hittar du hos Mölndal Energi.