Oljud i vattenledningar - Störtfjällsgatan 2-24

27 mars 09:30 - 27 mars 12:00

På grund av oljud i vattenledningarna kommer våra servicetekniker genomföra felsökningar i fastigheten.

Arbetet är planerat att pågå mellan 9.30-12.00.

Påverkade hyresgäster är informerade.