Felaktigt sms till Storgatan 32b

4 september 15:00 - 7 september 12:00

Tyvärr har det inträffat ett tekniskt fel som gjorde att det gått ut ett sms gällande förfallen faktura till alla hyresgäster på Storgatan 32 b. Vi beklagar detta. Om du kan se att hyran har dragits från ditt konto så kan du helt bortse från vårt sms. Om du inte kan se att hyran dragits kontaktar du din bank.