Så tar vi hand om våra fastigheter

Mölndalsbostäder har egna fastighetsarbetare som sköter om fastigheten du bor i. Vår uppgift är att se till att du trivs och har en bra boendemiljö.

Förutom fastighetsskötsel ansvarar vi för:

 • inre och yttre reparationer
 • trapphusstädning (om du inte har egen entré)
 • renoveringar
 • miljörum där du kan källsortera dina sopor
 • besiktning vid avflyttning
 • funktionskontroller vid inflyttning
 • fastighetsjour
 • boendekonsulent för våra hyresgästers trygghet och trivsel
 • avtal med skadedjursbekämpare
 • Störningsjour
 • Ytor mellan husen