Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parkering

I de flesta bostadsområden finns möjlighet att hyra parkeringsplatser. Månadskostnaden varierar beroende på typ av parkeringsplats och om det finns elanslutning eller laddstolpe för laddning av elbil.  

Observera att det i vissa områden är ont om parkeringar och att det därför förekommer kölistor. För att tillgodose alla våra hyresgästers behov av parkering, erbjuder vi först och främst en parkering per lägenhet. Därefter kan vi i mån av tillgång erbjuda fler parkeringar till de hyresgäster som önskar ytterligare parkering.

Kontakta Mölndals Parkering för:

  • P-dekaler - På vissa områden finns boendeparkering med p-dekaler, önskar du hyra en sådan, kontakta Mölndals Parkerings AB. För kontaktuppgifter se Mölndals parkerings hemsida.
  • Besöksparkering - Information om vad som gäller för besöksparkering inom Mölndal hittar du här.
  • Obehörig parkering - Om du har problem med att någon obehörig står på din hyrda parkering, kontakta Mölndals Parkerings AB enligt ovan.

Parkeringstillstånd i Mölndal Galleria

Nu finns möjlighet att köpa parkeringstillstånd i P-hus Mölndal Galleria. Följ länken till Mölndals Parkering för mer information om hur du går tillväga. 

Parkeringsplats med laddplats för elfordon

Från och med nu och fram till sommaren 2019 kommer vi att uppföra parkeringsplatser med laddplats för elbil i våra områden. I sommar ska 35 laddstolpar med tillsammans 70 laddplatser stå färdiga och redan nu står flera på plats.

Projektet är ett samarbete mellan Mölndalsbostäder och Mölndal Energi, med bidrag från Naturvårdsverket och Klimatklivet.

Om du är intresserad av en parkeringsplats med laddplats för elbil hör av dig till vår uthyrning.

MC-garage

På Havrekornsgatan i Bifrost finns det MC-garage att hyra, kontakta Mölndalsbostäder för frågor om hyra av plats.

Undantag från parkeringsförbud på gårdar

Det är inte tillåtet att köra in för att parkera på gårdar och övrig tomtmark. Undantag är om du behöver lasta och eller lossa möbler vid flytt. Bomnycklar finns att låna mot en deposition på 300 kr i receptionen på Häradsgatan 1.

Andrahandsuthyrning är inte tillåtet

Det är inte tillåtet att låna ut eller hyra ut sin parkering till någon annan, utan du har fullt ansvar för ditt eget avtal. Undantaget är om du har en godkänd andrahandsuthyrning av din bostad, då får andrahandshyresgästen möjlighet att använda parkeringsplatsen under tiden för att andrahandsavtalet gäller.

Vill du hyra eller säga upp parkeringsplats?

Vill du hyra en parkeringsplats, carport, garage, MC-garage av Mölndalsbostäder är du välkommen att kontakta vår uthyrningUppsägningstiden för parkeringsplatser är en kalendermånad. Detsamma gäller för carport och garage.