Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Parkering

I de flesta bostadsområden finns möjlighet att hyra parkeringsplatser. Beroende på vilken typ av parkeringsplats, samt möjligheten till elanslutning, varierar månadskostnaden. Uppsägningstiden för parkeringsplatsen är en kalendermånad. Detsamma gäller för carport och garage.

Observera att det i vissa områden är ont om parkeringar och att det därför förekommer kölistor. För att tillgodose alla våra hyresgästers behov av parkering, erbjuder vi först och främst en parkering per lägenhet. Därefter kan vi erbjuda fler parkeringar till de hyresgäster som önskar där möjligheten finns.

Kontakta Mölndals Parkering för:

 • P-dekaler - På vissa områden finns boendeparkering med p-dekaler, önskar du hyra en sådan, kontakta Mölndals Parkerings AB, telefon 031-315 15 25. För telefontider, se deras hemsida.
 • Besöksparkering - Information om vad som gäller för besöksparkering inom Mölndal hittar du här.
 • Obehörig parkering - Om du har problem med att någon obehörig står på din hyrda parkering, kontakta Mölndals Parkerings AB enligt ovan.

Parkering på innergårdar och övrig tomtmark

Det är absolut förbjudet att köra in för att parkera på gårdar och övrig tomtmark. Undantag är lastning och lossning vid flytt. Bomnycklar finns att låna mot en deposition på 300 kr i receptionen på Häradsgatan 1.

Vill du hyra eller säga upp parkeringsplats?

Vill du hyra en parkeringsplats, carport, garage, MC-garage av Mölndalsbostäder är du välkommen att kontakta uthyrningsansvarig för ditt bostadsområde.

MC-garage

På Havrekornsgatan i Bifrost finns det MC-garage att hyra, kontakta Mölndalsbostäder för frågor om hyra av plats.

Laddningsplatser för elfordon

Med bidrag från Naturvårdsverket, Klimatklivet och i samarbete med Mölndal Energi kommer vi under hösten 2018 att påbörja arbetet med att installera 35 laddstationer i våra områden, vilket sammanlagt ger 70 parkeringsplatser för elfordon.

Enligt planerna påbörjas installationen av laddstation i september-oktober i år och arbetet med alla stationerna beräknas vara klart under första halvåret 2019. Sammanlagt berör installationen 18 områden med 2-5 platser i respektive område.

Exakt pris för hyra av laddplats är inte fastslaget än. Den el som förbrukas betalas alltid separat. 

Om du är intresserad av att hyra en parkeringsplats med laddstation, kan du göra en intresseanmälan via e-post till info@molndalsbostader.se

Följande parkeringsplatser med laddstation ska vara klara under hösten och vintern i år:

 • Häradsgatan: 2 el-platser
 • Glasbergsgatan: 4 el-platser
 • Hedbäcksvägen: 4 el-platser
 • Lejonstensgatan: 8 el-platser
 • Smörräntegatan: 4 el-platser
 • Pomonagatan: 4 el-platser 


Följande parkeringsplatser medladdstation ska vara klara innan sommaren 2019:

 • Vetekornsgatan: 4 el-platser
 • Utsädesgatan: 4 el-platser
 • Lerbrännargatan: 8 el-platser
 • Tolsegårdsgatan: 2 el-platser
 • Katrinebergsgatan: 2 el-plaster
 • Piltegatan: 4 el-platser
 • Svanegatan: 4 el-platser
 • Lejonslättsgatan: 2 el-platser
 • Heljereds Byväg: 4 el-plaster
 • Eklanda Skog: 2 el-platser
 • Eklanda Hage: 4 el-platser
 • Eklanda Gård: 4 el-platser