Betalning av hyra

Senast den sista dagen varje månad ska hyran betalas. Vi skickar ut ett inbetalningskort för varje månad, men du kan även betala hyran via autogiro eller e-faktura, kontakta din internetbank eller oss så hjälper vi dig. Det är viktigt att veta att du behöver betala din hyra även om du av någon anledning inte har fått din inbetalningsavi, på Mina sidor kan du följa dina betalningar och se din senaste inbetalningsavi med OCR-nummer för inbetalning.

Autogiro

Du kan betala din hyra via autogiro, kontakta din bank för mer information.

E-faktura

Aktivera betalningssättet e-faktura genom internetbank, genom din bank får du instruktioner om hur du går tillväga.

Var noga med att betala din hyra i tid

Om du har problem med en hyresinbetalning kontakta oss direkt. Om du inte betalar din hyra i tid kan detta medföra en merkostnad för dig. Om betalning uteblir eller betalas för sent upprepade gånger kan det leda till att du förlorar din bostad. Du har möjlighet att kontakta vår boendekonsulent om du behöver prata om din boendesituation.