Betalning av hyra

Senast den sista vardagen varje månad ska hyran var inbetald till Mölndalsbostäders konto. Vi skickar ut en hyresavi för varje månad och du kan välja betala hyran via autogiro, e-faktura eller Kivra. Du ansluter dig till E-faktura eller autogiro via din bank. Det är viktigt att du alltid betalar din hyra i tid även om du av någon anledning inte har fått din hyresavi. På Mina sidor kan du följa dina betalningar och se din senaste hyresavi med OCR-nummer

Autogiro

Du kan betala din hyra via autogiro. Det innebär att din hyra dras automatiskt från ditt konto varje månad. Kontakta din bank för mer information.

E-faktura

Med e-faktura ser fakturan ut precis som tidigare men du får den elektroniskt istället.
E-faktura är enkelt och kostnadsfritt och du godkänner varje faktura innan pengar dras från ditt konto. E-faktura förutsätter att du har Internetbank och att du aktiverar betalningssättet genom att anmäla detta till din bank.

Kivra

Kivra är en digital brevlåda som gör det enklare att ta emot och arkivera post. Istället för att få fakturor till din vanliga brevlåda får du dem digitalt. Mölndalsbostäder är ansluten till Kivra och därför kan du få din hyresavi från oss härigenom. Genom Kivra kan du också betala din hyra när du har anslutit dig.

Du kan hämta den kostnadsfria appen Kivra i App Store eller Google Play och ansluta dig därigenom. Det går också bra att gå in på hemsidan kivra.com för att ansluta dig. Du loggar in med ditt mobila bank-id. Varje gång du får ett nytt brev i Kivra får du en e-postavisering. Det är enkelt, tryggt och hållbart.

Påminnelser

Om du inte betalar din hyra i tid så kommer en påminnelse att skickas via sms efter fyra dagar från hyrans förfallodatum. På den elfte dagen från hyrans förfallodatum tillkommer en kravavgift på 180 kr.  

Var noga med att betala din hyra i tid 

Det är viktigt att du alltid betalar din hyra i tid. Kan du inte betala hela hyran, delbetala hyran så mycket som du kan. Om du skulle få problem ta omgående kontakt med oss. Du kan även få råd av Mölndals Stads budget- och skuldrådgivare eller av socialförvaltningen.

Om du inte betalar din hyra i tid och är upprepat sen med dina hyresinbetalningar, har vi rätt att säga upp ditt hyreskontrakt. Vid två obetalda hyror skickar vi in skulden till Kronofogden och ansöker om avhysning i samband med detta. Efter att du har blivit delgiven av Kronofogden har du en s k återvinningsrätt som löper på 21 dagar. Betalar du in din hyresskuld innan dessa 21 dagar löper ut har du återvunnit rätten till ditt hyreskontrakt.

Att inte betala hyran kan leda till att du blir vräkt. Du kan även bli av med ditt kontrakt om du hyr ut i andrahand utan tillstånd från oss eller om du stör dina grannar.

En obetald skuld kan innebära att du får en anmärkning hos kreditupplysningsföretagen och då kan det vara svårt för dig att få nytt hyreskontrakt.

För att undvika risken att förlora din bostad: betala din hyra i tid.

Vid ekonomiska svårigheter skall du prioritera tre fakturor:

  1. Din hyresavi för lägenheten
  2. Räkningen för hushållsel
  3. Räkningen för din hemförsäkring

Vid frågor är du välkommen att kontakta vårt kundcenter.  

Fritidsmedel

I några av våra områden finns lokala hyresgästföreningar. De har enligt en förhandlings-överenskommelse med Hyresgästföreningen kommit överens om att alla hyresgäster ska betala en liten summa av sin hyra för Fritidsmedel. Hyresgästföreningen förhandlar inte bara hyran utan även annat som avser boendet och boinflytande. Vi på Mölndalsbostäder hjälper till att få in summan för fritidsmedel via hyran och skickar den därefter vidare till Hyresgästföreningen.

Den lokala föreningen i respektive område ska ordna fritidsaktiviteter för de boende som till exempel föreläsningar, bussresa till Ullared, konstresor, korvgrillningar, planteringsdagar med mera.

Alla hyresgäster är välkomna till alla aktiviteter, inte enbart de som är medlemmar i Hyresgästföreningen. Vill du ta del av de kostnader och aktiviteter som genomförs rekommenderar vi att du kontaktar din lokala förening. 

Område som har en lokal hyresgästförening

  • Brunnsgatan 1-65
  • Glasbergsgatan 28-264
  • Havrekornsgatan 1-13, 15 och Vetekornsgatan 2-1, 12-20
  • Labackavägen 115-193 och Hedbäcksvägen 14-150
  • Lerbrännargatan 1-5
  • Lejonslättsgatan 4-26