•  
  •  
  •  
  •  
 
 
 
 
 

Plusval

Skapar nya möjligheter för dig som hyresgäst!

E-faktura

Vad är egentligen positivt med att hantera sina räkningar?

Aktuellt!

2014-10-23

Ny utställning om Mölndals innerstad

 

Den 23 oktober till och med den 20 november 2014 har Mölndals Stad en ny utställning om Mölndals innerstad med fokus på detaljplanerna för norr och söder om Brogatan. Läs mer

2014-09-26

Ombyggnad av fjärrvärmeledning Häradsgatan och Tempelgatan

 

Vecka 41 börjar Mölndal Energi bygga en ny fjärrvärmeledning med start från Häradsgatan och ner genom den stora parkeringen som går parallellt med Tempelgatan vid stadshusparken. Läs mer

2014-09-19

Plusvals fel på hyresavierna

 

Vi har fått många samtal från hyresgäster då informationen på hyresavin om vilket VLU/Plusval de har valt inte stämmer. De kontroller vi har gjort hittills tyder på att Plusvals beloppet stämmer men att texten på avin har blivit fel. Läs mer