Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Välkommen till Mölndalsbostäders nyhetsrum

Om Mölndalsbostäder

Mölndalsbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 3 900 lägenheter och 140 lokaler i Mölndal. Vi är nästan 90 medarbetare som målinriktat arbetar för att nå vår vision – att ständigt utvecklas och bidra till att vara En bättre värd i Mölndal.

Mölndalsbostäder är en samhällsbyggare som bidrar till att stärka Mölndals kommuns utveckling. Med hög kompetens bygger, äger och förvaltar vi fastigheter som erbjuder boende för alla livets faser.