Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Betalning av hyra

Senast den sista dagen varje månad ska hyran betalas. Vi skickar ut ett inbetalningskort för varje månad, men du kan även betala hyran via autogiro eller e-faktura, kontakta din internetbank eller oss så hjälper vi dig. Det är viktigt att veta att du behöver betala din hyra även om du av någon anledning inte har fått din inbetalningsavi, på Mina sidor kan du alltid följa dina betalningar och se din senaste inbetalningsavi med OCR-nummer för inbetalning.

Autogiro och e-faktura:

  • Betala din hyra via autogiro. Kontakta din bank för mer information.
  • Aktivera betalningssättet e-faktura genom att logga in på eller kontakta din internetbank, av dem får du även instruktioner om hur du går tillväga.


Var noga med att betala din hyra i tid

Om du har problem med en hyresinbetalning kontakta oss direkt. Om du inte betalar din hyra i tid kan detta medföra en merkostnad för dig. Om betalning uteblir eller betalas för sent upprepade gånger kan det leda till att du förlorar din bostad. Vi har en boendekonsulent som du kan prata med om du behöver prata om din boendesituation.