Så söker du bostad

Boplats

Du hittar alla Mölndalsbostäders lediga lägenheter på Boplats, som är en marknadsplats för dig som letar bostad i Göteborgsregionen. Alla som vill anmäla intresse för en hyreslägenhet hos Mölndalsbostäder behöver vara registrerade sökande på Boplats och ha betalat en mindre administrativ avgift för att stå i kö.

Registrera dig på Boplats

Det är en god idé att vara registrerad på boplats.se, även om du inte vill flytta just nu. Antalet dagar du har stått i kö blir din köplats. Du kan anmäla dig som sökande från att du är 17 år. 

Gå till Boplats för att registrera dig som sökande och få mer information.

Är du redan hyresgäst och vill byta bostad?

”Mölndalsbostäderdagar” är de dagar som du har bott hos oss i din nuvarande lägenhet. Dagarna kan ge dig förtur när du söker annan lägenhet hos oss via Boplats. 

Kösystem 

Dagar på Boplats
Du får en ködag för varje dag du är registrerad och har betalt din avgift på Boplats.

Dagar hos Mölndalsbostäder
Du får en ködag för varje kontraktsdag, vi kallar det 
Mölndalsbostädersdagar. De blir aktiva först när du haft nuvarande hyreskontrakt i minst 3 år.