Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stad har nu totalt grill- och eldningsförbud

Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser. Förbudet gäller även grillning i egen trädgård. Överträdelse är grund för polisanmälan. På grund av torkan är det också bra att använda vattnet sparsamt.

För mer information gå in på Mölndals stads hemsida