Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitet och miljö

Mölndalsbostäder vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och arbetar aktivt med frågor angående miljö, samhälle och boende. Vi tror på att ta hänsyn till resurser, kretslopp och människors välbefinnande genom hela vår arbetsprocess och vi är övertygade om att vi genom vårt arbete kan bidra till en positiv utveckling.

Miljömål

Mölndalsbostäder strävar efter att bolagets processer ska påverka miljön så lite som möjligt.
Våra övergripande miljömål är:

  • Att ha en energianvändning <100 kWh² vid 2018 års slut.
  • Att kontinuerligt öka andelen sorterat avfall.

Våra transporter

När vi köper in nya fordon väljer vi fordon med minst skadlig inverkan på miljön. Våra fastighetsarbetare kör elbilar som är tysta och miljövänliga att köra mellan våra gårdar. Mölndalsbostäders medarbetare har även tillgång till elcyklar som kan användas i arbetet. 

Arbetsmetoder

På Mölndalsbostäder arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla våra arbetsmetoder. Det sker främst genom utbildning och uppföljning. Vi strävar efter att motsvara våra hyresgästers förväntningar på kvalitet i såväl våra bostäder som i vårt bemötande.

Certifieringar

Vi är stolta över att ha ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001:

ISO 9001 är en standard inom kvalitetsledning och certifieringen som säkerställer att vi systematiskt arbetar med kundfokus, ständiga förbättringar, leverantörsrelationer, ledarskap, medarbetarskap, processtänk och tar faktabaserade beslut.
ISO 14001 är en standard inom miljöledning, som säkerställer att vi arbetar systematiskt med att förbättra vår miljöprestanda, som i sin tur innebär att vi minskar vår miljöbelastning.
OHSAS 18001 är en standard inom arbetsmiljöledning som säkerställer bland vi arbetar systematiskt med att förbättra vår arbetsmiljöprestanda för personalen.

Avfallssortering

Det ska vara enkelt, tryggt och fräscht att sortera sitt avfall. Det möjliggör vi genom att:

Vi erbjuder bra sorteringsmöjligheter i samtliga miljörum med tydlig och lättförståelig märkning på kärlen.
Bara är våra hyresgäster kan komma in i våra miljörum.
Vi har daglig rengöring och uppsikt i miljörummen.