Social hänsyn i upphandlingar

05 juli 2018

Miljöhänsyn har länge varit ett självklart villkor i samband med Mölndalsbostäders upphandlingar. Nu tar bolaget ytterligare ett steg i arbetet för att främja ett långsiktigt hållbart samhälle, och gör det nödvändigt för leverantörer att även ta social hänsyn, i upphandlingar där det är lämpligt.

– Både viktigt och spännande, säger Agnes Eriksson, upphandlare och ansvarig för inköp hos Mölndalsbostäder.

Social hållbarhet är ett av Mölndalsbostäders fokusområden. Det innebär till exempel att aktivt sträva efter att erbjuda ett brett utbud av bostäder, för människor i olika åldrar, familjekonstellationer och förutsättningar. Bolaget har flera LSS-boenden, som innebär stöd och service till vissa funktionshindrade, och i fjol färdigställdes både Mölndals första trygghetsboende för äldre medborgare samt ett område med tillfälliga bostäder för nyanlända som kommunhänvisats till Mölndal.

Mölndalsbostäder upplåter också lokaler och medverkar i flera sociala projekt, bland annat satsningar på trygghet, brottsförebyggande arbete och integration, till exempel språkpraktik.

Sedan november 2017 finns ett nytt styrdokument för Mölndals stad, som ger förvaltningar och bolag i uppdrag att genomföra fler upphandlingar med krav på social hänsyn. Från början är det ett beslut i fullmäktige som slår fast att Mölndal ska arbeta mer för socialt deltagande, integration och egen försörjning.

– Detta ligger i linje med Mölndalsbostäders fokusområde social hållbarhet och betyder att när vi upphandlar tjänster kan vi även ställa krav på att leverantörerna som tilldelas kontrakten ska kunna ta emot en eller flera personer som står utanför arbetsmarknaden och sätta dem i arbete under en begränsad tid, säger Agnes Eriksson, upphandlare och ansvarig för inköp till Mölndalsbostäder.

I Mölndalsbostäders fall gäller det än så länge större byggprojekt, men på sikt kan det även bli aktuellt med möjlighet till praktik inom till exempel skötsel och kontor. För den enskilda personen är den stora förtjänsten att få komma ut på arbetsmarknaden och skapa ett nätverk, få erfarenheter att sätta på sitt CV och för nyanlända ett naturligt sätt att träna svenska språket.

De upphandlade företagen blir också stärkta på sikt. De ställer upp med handledning och kamratskap, och i gengäld får de tillgång till en medarbetare. Den ekonomiska ersättningen betalas ut via Arbetsmarknadsenheten i Mölndal.

– Det här är nytt för oss och det känns både viktigt och spännande. Vi måste alla hjälpas åt att bygga ett hållbart samhälle och det här är vårt sätt att bidra till arbetet. De leverantörer som vi hittills har haft kontakt med är överlag mycket positiva. Många av dem har redan ett socialt engagemang, säger Agnes Eriksson.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring hur Mölndalsbostäder arbetar kring social upphandling är du välkommen att kontakta:

Agnes Eriksson
Inköpare Mölndalsbostäder

Telefon: 0739-10 84 54
E-post: agnes.eriksson@molndalsbostader.se

Hämta: Högupplöst bild på Agnes Eriksson