Årets hyresförhandlingar klara

10 mars 2023

 

Nu har en överenskommelse slutits mellan Hyresgästföreningen Västra Sverige och Mölndalsbostäder om hyreshöjning för 2023. 

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta kom förra året överens om en hyressättningsmodell, Trepartsöverenskommelsen, som ligger till grund för årets förhandlingar, men hänsyn har också tagits till rådande ekonomiska läge med hög inflation och energipriser samt en allt högre ränta.  

Årets förhandling har resulterat i en överenskommelse som innebär en genomsnittlig hyresökning med 4 procent från 1 april 2023.  Därefter sker en differentiering, från noll procents hyreshöjning i en fastighet byggd under år 2022 till 4,75 procent, där den faktiska höjningen påverkas av faktorer såsom nuvarande hyresnivå och boendestandard. 

Båda parter har varit angelägna om att ta ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling av hyresrätten inom Allmännyttan. Överenskommelsen tillgodoser både hyresgästens och fastighetsägarens önskemål i en tid när hög inflation har inneburit ett försämrat ekonomiskt läge för både bostadsbolag och hyresgäster. 

 


Lägg till i kalender 2023-03-09 14:23:16 Europe/Stockholm