Huskurage i Mölndalsbostäders fastigheter

14 mars 2018

För att motverka våld och bidra till att skapa trygghet innanför hemmets väggar uppmanar Mölndalsbostäder sina hyresgäster till huskurage – civilkurage i huset där man bor.

Huskurage är dels en ideell förening som har som mål att minska våld i nära relationer, men också ett handlingsprogram som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg när det finns risk att någon far illa. Med huskurage i bostadshuset vet de utsatta att de kan få hjälp, och de som slåss vet att de inte kan fortsätta utan att någon reagerar. Grannarna vet, att med en dörrknackning och ett samtal kan de medverka till att förhindra fortsatt våld.

– Vi vill dra vårt strå till stacken för att skapa trygghet i hemmen. Våld påverkar alla i en familj och vårt mål är att vi ska ha så trygga bostadsområden som möjligt, säger Mölndalsbostäders vd Marie Werner, som också hoppas att fler bostadsbolag ska följa efter.

Var en medmänniska

Tyvärr är det vanligt att våldsamma förhållanden kan pågå länge utan att någon lägger sig i.

Forskning visar att utsatta personer som utsätts för våld vågar söka hjälp om det finns en tro på möjligheten att få hjälp från omgivningen. Därför är det viktigt att inte vända ryggen till när det är bråk hos grannen.

– Vi har alla ansvar för att hjälpa våra medmänniskor. Barn som växer upp i en våldsam omgivning löper större risk att hamna i våldsbejakande miljöer, med missbruk, kriminalitet och extremism. På så sätt ärvs våldet och påverkar hela samhället, säger Niklas Svensson, samordnare på Polisen i Mölndal.

Det finns hjälp

Elin Lund, som är samordnare för kommunens brottsförebyggande arbete, berättar att Mölndal har en bra beredskap för att stödja och hjälpa den som lever i ett våldsamt eller hotfullt förhållande.

– Vår förhoppning är att fler ska söka hjälp nu när Mölndalsbostäder inför huskurage. Om du är utsatt, eller misstänker att någon är utsatt, är du alltid välkommen att höra av dig, säger Elin Lund.

Hämta bilder här

Hämta bilder här.

För ytterligare frågor om projektet, kontakta:

Åke Viggedal, förvaltningschef på Mölndalsbostäder
Telefon: 031 720 84 24
E-post: ake.viggedal@molndalsbostader.se


Tre enkla steg

 Här är tre enkla steg att följa om det är bråk hos grannen:

1. Ring på dörren

Signalen från ringklockan kan vara tillräcklig för att stoppa pågående bråk.

2. Hämta hjälp

Vid behov kan du be en granne följa med dig. Tillsammans skapar ni mer trygghet. Be de inblandade lugna ned sig, fråga om någon behöver hjälp.

3. Ring 112

Ring alltid 112 vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla, eller om barn är närvarande vid ett allvarligt bråk. 


Fakta

Våld i nära relationer

I Sverige dödas årligen runt 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Den absoluta majoriteten av dem är kvinnor, men våld sker även mot män med kvinnor som gärningspersonen och i samkönade relationer.

Rädda Barnen beräknar att 200 000 svenska barn lever i våldsamma hem. Det motsvarar var tionde barn. Utöver det rent fysiska våldet så lever minst 300 000 barn i hem med missbruk eller svårare psykisk ohälsa. Källa: huskurage.se.

Om du vill veta mer om Huskurage verksamhet, kan du läsa mer på huskurage.se


Fakta

Om du eller någon du känner är utsatt

Mölndals kommuns våldsteam kan nås med e-post, vinr@molndal.se, och har dessutom telefontid på vardagar kl. 9.00–10.00 och 13.00–14.00. Numret är 031-315 28 10. Utanför kontorstid kontaktar du sociala jouren i Göteborg på 031-365 87 00.

Om du misstänker att ett barn far illa hemma, oavsett orsak, ska du alltid göra en orosanmälan.

Dagtid ringer du Mölndals stads växel på 031-315 10 00 och säger att du vill göra en orosanmälan till Socialtjänsten. Utanför kontorstid kontaktar du sociala jouren i Göteborg på 031-365 87 00. Du kan välja att vara anonym.