Första gemensamma spadtaget för nya Kållered centrum

09 september 2021

Efter en lång process på över 15 år ska Kållered centrum äntligen få en ny skepnad. Mölndalsbostäder är en av fyra exploatörer, som tillsammans kommer att bygga omkring 450 lägenheter. Mölndalsbostäders bidrag blir ett L-format sjuvåningshus precis intill centrumet. Huset kommer att rymma cirka 80 lägenheter i olika storlekar, från ettor till fyror, samt några affärslokaler i bottenplan.   


– Vi vill locka unga som söker sitt första boende, barnfamiljer som både vill bo centralt och intill naturen samt seniorer som söker ett tryggt och tillgängligt boende. Kort sagt, en bredd av hyresgäster som ska bidra till ett trivsamt och attraktivt Kållered. Förutom moderna, hållbara lägenheter är vårt fokus att skapa en grönskande och lekfull gård för umgänge, säger Anna Axelsson, projektledare på Mölndalsbostäder.

Mölndalsbostäder deltar i Sveriges Allmännyttas gemensamma klimatinitiativ som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Målet med klimatinitiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

– I vår nybyggnad i Kållered centrum ställer vi bland annat klimatkrav på entreprenören för att minska klimatavtrycket i projektet. Vi har även klimatsmarta lösningar, såsom solceller på taken, säger Cathrine Gerle, chef för fastighetsutveckling på Mölndalsbostäder.

Planerad byggstart är under 2022, och inflyttningen är beräknad till 2024. Husvärden, Victoria Park och Skandia Fastigheter är de övriga exploatörerna som bygger nya bostäder i Kållered centrum. Här kan du läsa mer!

 

För mer information om Mölndalsbostäders exploatering kontakta projektledare anna.axelsson@molndalsbostader.se