Din använda matolja kan bli bränsle för bilar och bussar

20 november 2018

Nu testar Mölndalsbostäder och tekniska förvaltningen på Mölndals stad, ett nytt smart sätt att samla in gammal matolja och annat flytande matfett för återvinning.

I det aktuella projektet delar stadens miljöinformatörer ut så kallade fettreturburkar till 335 hushåll i Mölndalsbostäders fastigheter på Störtfjällsgatan och i Bifrost i Mölndal. I burkarna hälls använd matolja från till exempel fritering och marinader, samt annat flytande matfett från tonfiskkonserver, soltorkade tomater och så vidare.

När burken börjar bli full töms den enkelt och kladdfritt i en tunna för fettinsamling som finns i miljörummet.

– Den insamlade matoljan kan sedan omvandlas till exempelvis biogas som vi kan köra bilar och bussar med. Det är mycket bättre att än att elda upp oljan och det gör även att vi blir mindre beroende av bensin och diesel, berättar Andreas Svendsen som arbetar på Tekniska förvaltningen.

Ökande problem med fettproppar

Flytande matfett som hälls ut i avloppet stelnar långt nere i rören. Massan av fett byggs på efter hand och till slut blir det en propp.

– Stopp i avloppet innebär problem och kostnader både för oss, våra hyresgäster och miljön säger Camilla Axelsson, kvalitets- och hållbarhetsansvarig på Mölndalsbostäder.

Upptäcks inte stoppet i tid kan vattnet läcka ut i exempelvis brunnar i källare och orsaka stora skador på både fastigheten och hyresgästernas tillhörigheter. Dessutom drar lukten till sig råttor.

– Vi vill kunna göra det lätt för våra hyresgäster att göra rätt och det är det vi gör nu. Med fettreturburken erbjuder vi ett enklare och smidigare sätt att samla upp och återvinna större mängder använd matolja. Om projektet faller väl ut finns möjligheter att vi kan införa fettinsamling i alla våra miljöhus, säger Camilla Axelsson. 

Tillgängligt för fler fastighetsägare

Andreas Svendsen berättar att Tekniska förvaltningen i Mölndal har som mål att erbjuda fettreturburkar och tunnor för fettinsamling även till andra bostadsbolag och bostadsrättsföreningar i kommunen, om försöket blir lyckat.

– Vi har stora förhoppningar. Mölndalsborna är duktiga på återvinning och intresserade av att lära sig mer, så det känns som att tiden är mogen, säger han.

Fettreturprojektet genomförs med stöd av det strategiska innovations-programmet RE:Source, som tillsammans finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 

 


Burkarna för att återvinna matfett kommer att delas ut i de utvalda områdena i Mölndal från och med den 26 november.

 

För mer information, vänligen kontakta

Andreas Svendsen, miljöstrateg på Tekniska förvaltningen i Mölndal
031-315 15 87, andreas.svendsen@molndal.se