Ytterligare restriktioner med anledning av covid-19

22 december 2020

Det är en oviss tid vi lever i med fortsatt spridning av Covid-19. Med anledning av de skärpta restriktionerna från myndigheterna har vi på Mölndalsbostäder beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att minimera smittspridningen. Våra åtgärder kommer gälla åtminstone till 24 januari. Eventuella förändringar aviseras på hemsida och på Facebook.

I korthet innebär de ytterligare anpassningarna följande

  • Kundmottagningen är helt stängd, med undantag för de entreprenörer som måste hämta och lämna nycklar
  • Vi åtgärdar endast akuta fel i din lägenhet
  • Fel som inte är akuta kommer åtgärdas i tur och ordning när smittspridningen minskar och restriktionerna lättar

Vi uppmanar dig som hyresgäst att kontakta oss via mejl på info@molndalsbostader.se, via Mina sidor eller genom att ringa oss på 031-720 84 00 mellan 8.00-11.30 eller 12.30-16.00.

Du hittar alltid våra aktuella rutiner under vår sida om Covid-19

Tillsammans minskar vi smittspridningen!