Våra lekplatser, en trygg plats att leka på

16 oktober 2020

Under 2019 innebar det att vi inventerade och fallskyddssäkrade alla brunnar i närheten av våra lekplatser. Vi har nyss avslutat årets lekplatsbesiktningar och arbetar nu med att ta hand om resultatet. 

”Under augusti och september i år har vi gjort lekplatsbesiktningar tillsammans med LP Entreprenad”, berättar Sarab Daifallah, förvaltningsassistent på Mölndalsbostäder. ”Just nu arbetar vi med att åtgärda de anmärkningar som vi hittat. Det kan till exempel handla om slitna kättingar på gungor eller andra brister på redskapen”, fortsätter hon. 

Utöver att åtgärda anmärkningarna på lekplatsutrustningen så ingår det också i arbetet att se över och förbättra ytorna runt lekplatserna.  Det betyder att vi inte bara tittar på själva lekredskapen, vi ser även över hela miljön runt lekplatsen. 

”Det kan innebära att vi beskär träd som står nära lekplatserna och grenar som sitter för tätt eller att vi kompletterar en pergola med träplankor för att undvika att klätterglada barn klämmer sig eller fastnar”, avslutar Sarab.