Nya stickproppar och uttag

14 juni 2019

 

Den 1 april i år blev de vanliga stickpropparna och uttagen för taklampor ersatta med en ny gemensam EU-standard.

De nya kontaktdonen kallas DCL-don, som står för Devices for Connections of Luminaires. De här donen måste anslutas till jord, så från den 1 april måste därför alla installationer av lamputtag göras med DCL-don.

Redan installerade eluttag är fortfarande giltiga och man kommer att kunna köpa och byta ut reservdelar, medan helt nya installationer behöver följa den nya EU-standarden.

 

DCL uttag och stickkontakter

Är den nya standarden som gäller för jordade installationer från 1 april 2019.

Jordade lamputtag och stickkontakter

Jordade lamputtag och stickkontakter har varit den aktuella standarden mellan 1994 fram till nu. De finns i olika utformningar, men alla har ett jordstift som sitter i uttaget. Dessa har nu ersatts av de nya DCL-uttagen och får inte längre nyinstalleras. Stickproppar kommer att finnas att köpa som lösa reservdelar.

Ojordade uttag

Ojordade uttag var standarden för lamputtag innan 1994 i ojordade utrymmen. Det här är en separat standard som kommer att fortsätta gälla tills vidare och det kommer att finnas reservdelar att köpa. Man får även byta ut trasiga uttag mot nya, men det är inte tillåtet att utföra helt nya installationer  eftersom de nya installationerna ska vara jordade.

Vill du veta mer?

Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida.