Servicearbeten i hemmet

12 mars 2020

 

Är du eller din familj sjuk med förkylnings- eller influensaliknande symptom och har en tid bokad med oss för reparationer eller andra arbeten i din bostad? Som en försiktighetsåtgärd för att begränsa spridningen av Coronaviruset covid-19 vill vi att du kontaktar vår felanmälan på telefon 031-720 84 00 för att omboka tiden.

 

Här får du aktuell information och rådgivning kring Coronaviruset covid-19: