Parkeringstillstånd i Mölndal Galleria

06 februari 2019

Nu finns möjlighet att köpa parkeringstillstånd i P-hus Mölndal Galleria. Följ lärken till Mölndals Parkering för mer information om hur du går tillväga.