Arbeten på Bergmansgatan

16 november 2018

På Bergmansgatan 4-10 bygger Mölndalsbostäder nu två bostadshus med 106 nya hyresrätter och åtta affärslokaler i gatuplanet. I samband med bygget sker pålning på Bergmansgatan 4-6 under perioden november 2018-februari 2019, arbetet kan skapa oljud i form av ett ihållande bankande och vi ber på förhand om ursäkt för eventuella obehag som det kan innebära.

Uppehåll under julen

Under julen kommer pålningen att ha ett uppehåll mellan datumen 20 december och 7 januari.

Vibrations- och bullermätare

Via WSP sker miljöövervakning i form av vibrationsmätare och bullermätare på plats under rivnings- och pålningsarbetet. Om WSP noterar överskridanden av vibrationer eller buller så kommer de att snabbt agera genom att kontakta PEAB och Mölndalsbostäder.

Kontakt angående vibration eller buller

Om du har synpunkter eller vill ställa frågor är du välkommen att kontakta John Idh Nordberg på telefon 010-722 72 56 eller e-post: john.idh.nordberg@wsp.com