Ny lag inom rökning

18 juni 2019

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag inom tobaksområdet att gälla.*

Rökförbud på lekplatser

Rökförbudet gäller för lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Rökförbud vid entréer till rökfria lokaler

Det är från den 1 juli även förbjudet att röka vid entréer till rökfria lokaler som är allmänna, till exempel intill kontorslokaler och butiker. Förbudet innefattar därför Mölndalsbostäders kontor på Häradsgatan 1, vid kontors- och butiksentréer samt lastintag.

Rökförbud på uteserveringar

Lagen innefattar entréer till restauranger med ingång från gatan, samt på uteserveringar.

En del av ett större mål

Den nya lagen innefattar inte balkonger och uteplatser, men lagändringen är en del av ett större mål, som är att Sverige ska vara rökfritt år 2025. I detta ska vi som bostadsbolag medverka till ett rökfritt boende och vi kommer därför kontinuerligt att överväga våra regler för rökning  på till exempel lägenheter, balkonger och uteplatser.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information samt frågor och svar om alla nya regler som gäller för rökning på offentliga platser.

* Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).