Nu digitaliserar vi våra miljörum

04 oktober 2021

I samarbete med tekniska förvaltningen i Mölndals stad och Bintel genomför vi ett projekt där vi i realtid utför mätningar av avfallsmängderna i miljörum i tre av våra bostadsområden. Syftet är att studera hur avfallshanteringen kan effektiviseras genom att kärlen själva indikerar när de är fyllda och därmed kan tömmas, säger Charlotta Brolin Hållbarhetsstrateg och Mölndalsbostäders representant i projektet.  

Målet med projektet är att utvärdera om det går att spara tid och pengar genom en smartare avfallshantering samt om belastningen på miljön kan minska? Konkret funkar det så att Bintels sensorteknik mäter volymen i kärlen och indikerar hur fulla de är. Det genererar data som kan effektivisera avfallshanteringen och med det underlätta för både hyresgäster och medarbetare.

- Med faktiska data kring hur våra miljörum används och hur snabbt de fylls, kan vi justera vilka kärl som används, hur många eller hur stora de ska vara samt hur ofta de behöver tömmas. Våra fastighetsarbetare kan också få signaler redan innan kärlen är fyllda för att se om de behöver åtgärda något. Kort sagt får vi goda möjligheter att skapa en bättre upplevelse av miljörummen för våra hyresgäster, säger Charlotta.

-Vi ser att det här är en högst aktuell och prioriterad fråga både utifrån ett hållbarhetsperspektiv och för att skapa en god boendemiljö för våra hyresgäster. Vi har som ambition när projektet är slutfört att installera sensorer i de miljörum där eventuella problem uppstår för att kunna utreda dem och snabbt hitta en åtgärd, säger Charlotta Brolin