Låna verktyg av oss

11 mars 2019

I Mölndalsbostäders kundmottagning på Häradsgatan 1 finns slagborr, skruvdragare, regelsökare för våra hyresgäster att låna.